Ungdom og Instagram

Førsteamanuensis Hans Christian Arnseth holdt denne måneden innlegg på Ungdatakonferansen 2016 om vennskap, digital kompetanse og ungdoms bruk av bildedeling.

Hans Christian Arnseth har innledet på den store Ungdata konferansen 2016. I innlegget sitt viste han til positive sider ved undoms bruk av bildedelingstjenesten Instagram. Foto: Institutt for pedagogikk.

Viktig konferanse om ungdomsforskning

Konferansen var aktuell for alle som jobber med ungdom, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning. Konferansen samlet om lag 400 deltakere, og den er en meget viktig arena for formidling av relevant kunnskap til praksisfeltet.

I innlegget sitt konkluderte Arnseth med at når ungdommene delte bilder på Instagram la de generelt vekt på positive verdier.

- De fremstilte seg selv som omgjengelige, aktive, sosiale og glade, og de la vekt på aktiviteter som skildret vellykkethet, eventyrlyst og humor, sier Arnseth.

Instagram er en tidkrevende hobby

For ungdommene er Instagram først og fremst en arena for vennskap, interesser og selvpresentasjon. Deling av bilder er tidkrevende og det ligger mye arbeid bak bildene deres.

- De skal komponeres, redigeres, kontrolleres og tilpasses. Livet på Instagram stiller ungdommene til stadighet overfor vurderinger om hvem de er sammenlignet med andre, hvordan de tror at andre oppfatter dem og hvordan de ønsker å bli oppfattet, forteller Arnseth.

Får ulike kompetanser gjennom bildedeling

På bakgrunn av de beskrivelsene ungdommene gir av sin bildedeling kan vi si at de synligjør og utvikler kompetanse i å vurdere hvordan deres handlinger og bilder oppfattes av andre. I tillegg får de kompetanse i å tolke og forstå sosiale normer og regler for sosialt samspill på nett og kompetanse i å kommunisere visuelt gjennom bilder, kommentarer og likes.

- I tillegg utvikler de ferdigheter i digital bildebehandling og bearbeiding, avslutter Arnseth.

Publisert 23. nov. 2016 17:32 - Sist endret 29. nov. 2016 10:13