Joshua Lawrence – ny førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk

Joshua Lawrence er ansatt som ny førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk innenfor områdene kvantitativ metodologi og pedagogisk psykologi.  – Vi er svært tilfredse med å ha fått på plass en særdeles dyktig og dedikert fagmann, sier instituttleder Ola Erstad.

Joshua Lawrence har nylig tiltrådt som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk. Fagområdene hans er leseforskning og kvantitativ metodologi. Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk

Har tro på forskningen

Joshua Lawrence startet sin karriere som lærer ved en offentlig skole i Boston, men penset etterhvert over i akademia.

Årene i skolen farget ham. Å være lærer handler i bunn og grunn om å bygge oppunder elevene og gi dem muligheter videre i livet, og god pedagogisk forskning både kan og bør utgjøre en forskjell i barn og unges liv, sier Joshua.

Identifiserer ord som har innflytelse på elevenes akademiske språkforståelse

For øyeblikket jobber Joshua med et prosjekt der målet er å identifisere ord som kan ha innflytelse på elevers generelle forståelse av akademisk språk i skolen. Å forstå hvordan elevene bruker det akademiske språket står i følge Joshua helt sentralt i skolens oppdrag med å hjelpe elever til å forstå den demokratiske meningsutvekslingen i samfunnet.

Videre handler det selvsagt om å legge til rette for elevenes muligheter videre oppover i systemet. Når denne veien skal tilbakelegges, kommer man ikke utenom lesing og leseferdigheter.

TextDIM

Joshua slutter seg til forskergruppa TextDIM; Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 21. nov. 2016 17:25 - Sist endret 23. nov. 2016 16:29