Klára om utvekslingsoppholdet i Norge: – Mer enn jeg kunne drømme om

Doktorgradsstudent Klára Záleská har hatt Erasmus-opphold ved Institutt for pedagogikk. – Alle bør benytte seg av muligheten til å dra ut!

Klára Záleská har vært på utveksling i Norge og ved Institutt for pedagogikk, UiO. Foto: Shane Colvin/Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

I løpet av det siste halvåret har hun rukket å gjøre datainnsamling, lære mer norsk, lest seg opp på teori i tidsskrifter hun ikke har tilgang til ved sitt universitetsbibliotek, tatt et doktorgradskurs og avrunder det hele med et sommerskolekurs om å blande metoder.

Klára råder både norske studenter og ansatte til å benytte seg av mulighetene innenfor Erasmus+.

Du får nye faglige og sosiale kontakter og du får input og verdifulle tilbakemeldinger på prosjektet ditt på en annen måte enn det du er vant til hjemme. Dine vante måter å tenke på utfordres på alle vis, og man vokser enormt på et slikt opphold.  Jeg kom hit alene, uten familie og uten å være del av en større gruppe studenter hjemmefra. Det var bare å kaste seg ut i det.

Drømmeopphold

– Jeg har fått mye mer ut av dette oppholdet enn jeg kunne drømme om, sier Klára Záleská.

Hun er doktorgradstudent i pedagogikk ved Universitetet i Masaryk i Tsjekkia. Som del av doktorgradsutdanningen gjør hun en sammenlignende studie av strategier i forhold til innvandrerbarns tilpasning i norske og tsjekkiske skoler. Derfor har hun i tillegg til å ta doktorgradskurs ved UiO og drøfte fag med kollegaer også brukt oppholdet i Norge til å gjøre feltarbeid på to skoler i Oslo.

Faglige kontaktpersoner som drahjelp og døråpnere

Ved Institutt for pedagogikk har hun hatt kontorplass og en faglig «fadder», som selv er PhD-student og som hun deler faglige interesser med.

– Faglige kontaktpersoner på instituttet har fungert som drahjelp og døråpnere for innpass på de to skolene jeg hadde feltarbeid. Uten denne faglige instituttintegreringen hadde oppholdet mitt blitt et mer soloprosjekt. Kanskje åpner dette mulighetene for flere samarbeid på sikt.

Erasmus+ er verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning. Programmet tilbyr blant annet individuell mobilitet basert på institusjonelle avtaler og dekker reise- og oppholdsutgifter.

– Med Erasmus+ kan både studenter og ansatte dra ut i Europa for å bygge nettverk og lære mer om faget sitt – og seg selv, sier internasjonal koordinator Cecilie Brinck Boholm.

– Foreløpig får vi flere inn på opphold enn som reiser ut fra fakultetet vårt, sier Brinck Boholm.

Internasjonaliseringskoordinatoren påpeker at interesse for landet kan være en fordel når man velger seg utvekslingssted.

– I sin tid valgte jeg å studere norsk fordi jeg ville lære et ekstra språk for å kunne jobbe bredere som oversetter. Jeg hadde lest norsk skjønnlitteratur, og vært på ferie i Oslo. Dette har jeg hatt stor fordel av, sier Klára.

– Norskstudier i Bergen og utveksling på master i Kristiansand bare trigget meg mer, og siden mitt hjemuniversitet har Erasmus+-avtale med Oslo kunne jeg ikke la den muligheten gå fra meg. Jeg liker Oslo som by, kanskje særlig på grunn av det brede kulturtilbudet, og jeg har flere ganger i uken benyttet meg av på arrangementer særlig på Litteraturhuset og Kulturhuset. 

Hva betyr et utenlandsopphold for forskerutdanningen din?

– Det å få nye perspektiver på metodikk og å forholde seg til nye systemer med andre måter å lære på er uvurderlig erfaring. Selv om jeg har hatt lengre opphold i Norge tidligere og kjenner kulturen, har jeg vært nødt til å lære meg å tenke annerledes, lære å prøve nye ting for å tilpasse meg og for ulike måter å kommunisere på. Ellers har jeg fått tatt kurs, og særlig metodekurset har vært viktig for å drive prosjektet mitt videre. Bibliotekressursene på mitt felt er svært bra her på UiO, noe jeg har brukt flittig. I tillegg har jeg har fått skrevet mye, og er derfor veldig fornøyd med utbytte dette halvåret.

Flere besøk fra universitet i Tsjekkia

Instituttleder Ola Erstad ved Institutt for pedagogikk synes det er fint å se hvordan ulike finansieringskilder kan bidra til å utvikle samarbeid og utveksling over tid.

– Fra Klaras universitet har vi hatt besøk tidligere, av Jiří Zounek. Da var det EØS-midler som finansierte oppholdet. Dette besøket resulterte i flere forskningsartikler, og til høsten kommer Jiřís stipendiat til oss, med hjelp av Erasmus-midler.  

Om Jiris besøk 


Fakta om Erasmus+ utvekslingsmuligheter

  • Del av verdens største mobilitetsprogram
  • Tilbyr blant annet individuell mobilitet basert på institusjonelle avtaler
  • Dekker reise- og oppholdsutgifter etter faste satser
  • Søknader og utdeling av midler til UiO-studenter og -ansatte administreres internt på UiO
  • Studentmobilitet har søknadsfrist 15. februar / 15. september
  • Undervisning- og ansattmobilitet har løpende søknadsfrist

Utfyllende informasjon om muligheter, vilkår og prosedyrer finner du på UiO sine nettsider om Erasmus+ 

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal og rådgiver Kari-Anne Ulfsnes, webredaktør Ulf Tero Grefsgård
Publisert 26. aug. 2016 11:14 - Sist endret 8. mars 2017 15:58