Slik er barn og unges læringsliv i Groruddalen

I flere tiår har Groruddalen blitt fremstilt som et sted med mange utfordringer, og siden 2006 har Groruddalsatsingen hatt som ett av sine hovedmål å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge.

Foto: Øystein Gilje

Men, hvordan skapes et læringsliv i Groruddalen? Hvilke valg gjør ungdom i Groruddalen for sitt fremtidige læringsliv?

Fulgte 60 barn og unge i over ett år

I godt over ett år fulgte en gruppe forskere i NFR-prosjektet 'Barn og unges læringsløp i Groruddalen' over 60 barn og unge på kryss og tvers av skole og fritid. – Vi var særlig opptatt av å forstå hvordan ulike barn og unge, med ulik kulturell bakgrunn, lærte og tenkte om sin egen læring, og det å vokse opp i ulike bydeler i Groruddalen.

Professor Ola Erstad har ledet prosjektet om barn og unges læringsløp i Groruddalen.

Det sier professor Ola Erstad, som har ledet prosjektet og som sammen med Øystein Gilje (UiO), Julian Sefton-Green (UiO & LSE, London) og Hans Christian Arnseth (UiO) har skrevet boken Learning Identities, Education and Community: Young Lives in the Cosmopolitan City.

I boken viser de hvordan barn og unge skaper og videreutvikler sine identiteter ved å delta både i læringsprosesser utenfor skolen og i skolen.

–  Spesielt interessert i Groruddalen

–  Vi var spesielt interessert i å se på Groruddalen, fordi det består av flere lokalsamfunn som til sammen representerer et stort kulturelt og sosialt mangfold som virker inn på barn og unges læring, sier Erstad.

Erstad og kollegene har særlig studert møtene mellom kunnskapen fra familieliv og fritiden på den ene siden og valgene av skole og videre arbeidsliv.

–  Vi så tydelig at ungdom i Groruddalen både har en orientering mot sentrum av byen og videre studier, samtidig som en stor andel av ungdommene har et betydelig internasjonalt nettverk som de bruker til å planlegge sine læringsliv videre. Samtidig er det mange forhold i deres liv, både i og utenfor skolen, som påvirker hvordan de utvikler seg som lærende personer over tid, og de valg de tar for sin egen fremtid i det norske samfunnet, avslutter Erstad.

Tirsdag 20. september kl. 18 på Litteraturhuset i Oslo presenterer de forskningsfunn fra prosjektet som er utgitt på Cambridge University Press. Arrangement om læringsliv i Groruddalen.

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal
Publisert 19. sep. 2016 11:08 - Sist endret 17. sep. 2018 14:23