Med jobb i sikte

Pedagogikkstudentene gjør det bra på arbeidsmarkedet. Tendensen har vært der i flere år, og den ser ut til å holde seg.

colourbox.no

Ettertraktede studenter

År med studier er forbi, og nå gjenstår det bare å få seg en relevant jobb. Hvis man får en da?

Kjerstin Eek Jensen er ansvarlig for jobbundersøkelsen ved IPED. Hun er meget tilfreds med tilgangen av relevante jobber for nyeksaminserte pedagogikkstudenter. Foto: Privat

En undersøkelse gjort blant Institutt for pedagogikks masterstudenter på studieretningen KUL (kunnskap, utdanning og læring), viser at blant de som var ferdig med studiene i perioden 2012 - 2014, så har så og si alle fått seg jobb, og over åtti prosent svarer at de har fått seg en relevant jobb.

– Tallene bekrefter bare det vi har visst hele tiden - nemlig at pedagoger er en ettertraktet arbeidstakergruppe, sier seniorkonsulent Kjerstin Eek Jensen som har vært ansvarlig for undersøkelsen.

Hva slags jobber er det snakk om?

– Hovedgruppa har gått inn i høyre stillinger i det offentlige. Det vil si alt fra seniorrådigverstillinger til prosjektmedarbeiderstillinger. En annen viktig gruppe er de som har kommet seg inn i personaladministrasjon (HR - Human Resource). Innenfor HR-feltet er vi relevante som bare det. Videre har vi folk som jobber med kurs, undervisning og faglig ledelse. Og en redaktør har vi også fått. Alt i alt synes jeg studentene våre inntar fornuftige og viktige roller i yrkeslivet, sier Eek Jensen.

Praksisstedene fornekter seg ikke

Et annet interessant funn knytter seg til pedagogikkstudentenes studiepraksis. Instituttet har en rekke dedikerte praksissteder, og praksisen er en viktig del av studietilbudet ved instituttet.

– Undersøkelsen viser at over 30 prosent av de spurte studentene fikk tilbud om jobb på praksisstedet etter endt praksisperiode. Dette er i følge Eek Jensen meget bra tall, og viser at koblingen studier-arbeid bærer frukter. Studiepraksis har en lang historie ved Institutt for pedagogikk.

Gode tall over hele linja   

I tillegg rapporteres det om gode jobbtall fra de andre studieretningene. PPR-masteren (pedagogisk psykologisk rådgivning) er alltid en vinner, og nå ser vi at den ferske KDL-masteren (kommunikasjon, design og læring) også utdanner folk med ettertraktet kompetanse.

– Det kan med andre ord være særdeles klokt å stå med et pedagogikkvitnemål i hånda, konkluderer Eek Jensen.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 4. okt. 2016 17:03 - Sist endret 6. okt. 2016 11:46