Sten Ludvigsen ny redaktør for tidsskrift om læringsforskning og informatikk

Sten Ludvigsen har nå startet arbeidet som «Editor-In-Chief» for tidsskriftet ‘International Journal of Computer Supported Collaborative Learing (CSCL)

Professor Sten Ludvigsen er ny redaktør for tidsskriftet ‘International Journal of Computer Supported Collaborative Learing (CSCL). Foto: Liv Roaldset, UiO

CSCL er del av “the International Society of the Learning Sciences”. Postdoktor Rolf Steier ved Institutt for pedagogikk er redaksjonssjef og arbeider tett sammen med Ludvigsen i perioden hvor han har denne funksjonen.

Følger opp kunnskapsområde over tid

Ludvigsen forteller at redaktøroppgavene tar cirka 1,5 dag per uke og at postdoktor Rolf Steier bruker en dag per uke.

– Dette gir en unik mulighet til følge opp hvordan et kunnskapsområde utvikles over tid og hva som er state-of-the-art.

– CSCL-tidsskriftet er tverrfaglig og spesielt informatikk (CS) og læringsforskning (CL) står sentralt. Tidsskriftet tar opp ulike tema. Et tema som har vært sentralt i mange utgaver er hvordan man designer for - og  studere empirisk hvordan studenter arbeidet med åpne og kognitivt krevende oppgaver. På den måten tar man for seg dybdelæring og kunnskapsintegrasjon.  

Ludvigsen har tatt på seg vervet etter at Mediate-gruppen som fagmiljø har bidratt med en rekke publikasjoner og organisert internasjonale konferanser innen CSCL og teknologistøttet læring.

Innenfor feltet læring og teknologi

– Flere av oss har vært med i redaksjonen i mange år. Jeg mener det er viktig at denne typen funksjon ivaretas av en forsker som arbeider i et solid fagmiljø og som har bidratt til utviklingen av kunnskapsområdet.

– Jeg vil si at det er det veldig anerkjent nisjetidsskrift. Det er blant de læring- og teknologitidsskriftene man bør ha publisert i, i løpet av en forskerkarriere innen dette kunnskapsområdet.

– Siden oppstarten av InterMedia i 1999 har CSCL forskning vært et prioritert kunnskapsområde på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. CSCL er et spesialisert område som inngår i det brede området læring og teknologi.

Ønsker tverrfaglige artikler innen informatikk og læringsforskning

Ludvigsen har flere mål for redaktørperioden.

– Ja, jeg vil legge stor vekt på at det blir mange gode tverrfaglige artikler i skjæringspunktet mellom  læringsforskning og informatikk. Videre er CSCL preget av et teoretisk og metodisk mangfold, og dette er jeg opptatt av at det skal fortsette å være. Innen et område der teknologi er sentralt kreves det at dybdetrender i digitaliseringen fanges opp og settes på dagsorden i form av nyskapende forskning.

Anerkjent nisjetidsskrift

Foto: Springer

Målgruppen for tidsskriftet er CSCL-forskere, PhD- og masterstudenter. CSCL-forskning produseres på fem kontinenter og er et globalt felt. Tidsskriftet er i Norge rangert på nivå to. Det har i perioder vært på topp 10-listen innen utdanningsforskning internasjonalt.

– Jeg vil si at det er det veldig anerkjent nisjetidsskrift. Det er blant de læring- og teknologitidsskriftene man bør ha publisert i, i løpet av en forskerkarriere innen dette kunnskapsområdet.

På hvilken måte kan redaktørrollen i tidsskriftet tas med tilbake og brukes i ditt arbeid ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet?

– Tidsskriftet profil er sentralt for Mediate gruppen. CSCL-tidsskriftet inngår også i en klynge av tidsskrifter innen læring og IKT. Dette betyr at vårt miljø kan bli bedre på å skrive artikler innen dette fagområdet, og PhD studentene, postdoktorene og erfarne forskere kan få gode råd når de skal publisere sin arbeider, ikke bare i CSCL tidsskriftet, men i denne typen tidsskrift. 

Publisert 6. apr. 2016 17:12 - Sist endret 15. apr. 2016 16:39