Norsk- amerikansk studentsamarbeid skal få flere til å besøke Nasjonalmuseet

Siden medio mai har IPED vært vertskap for studenter i grafisk design fra University of Tennessee - Knoxville. Mål: Å i samarbeid med egne studenter fra "Kommunikasjon, design og lærings"- masteren, utarbeide forslag til hvordan det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design skal nå ut til nye brukergrupper.

Ledere ved Nasjonalmuseet, IPED studenter og studenter fre University of Tennessee - Knoxville under presentasjonen av forslagene. Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk

Tar museet flere skritt videre

De amerikanske studentene har hatt det travelt siden de ankom UiO 16. mai. Å skulle produsere og presentere strategier for for norges kommende prestisjeinstitusjon, er en seriøs oppgave. Sammen med IPED studentene har de deltatt i fem arbeidsgrupper, der fokuset har vært museumsformidling gjennom spillbaserte aktiviteter, verkstedaktiviteter og familiearrangementer. Hovedmålet er å nå frem til nye brukergrupper.

Fornøyde studenter etter vel gjennomført presentasjon ved Nasjonalmuseet. Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk

Palmyre Pierroux sier til UNIFORUM at det har vært morsomt å se hvordan de norske studentene har tenkt pedagogikk mens de amerikanske har tenkt design, og hvordan de har klart å forhandle frem løsninger der resultatet har blitt «gruppekreativitet».

Avdelingsdirektør ved nasjonalmuseet Per Odd Bakke konkluderer med at studentenes ideer vil ta museet flere skritt videre. Et formidabelt kompliment til alle som har lagt ned en stor innsats i ideutviklingen.

Strategisk satsning på samarbeid og mobilitet

Selve studentbesøket er en del av den strategiske satsingen på samarbeid mellom norske og amerikanske universiteteter, finansiert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). IPED og School of Art ved University of Tennessee – Knoxville har også en ny og større SIU søknad inne, der siktemålet er å få til et forsterket mobilitetssamarbeid over fire år på alle nivåer. Det nye prosjektet er kalt "Learning in Multiple Contexts (LIMCS). A Collaborative Program for Research, Education and Design" og vil hvis det blir innvilget ligge under programmet “Partnerskapsprogram for Nord- Amerika”.

Se video fra prosjektet

Publisert 14. juni 2016 17:31 - Sist endret 19. okt. 2020 13:05