Tunge europeiske verv til Ola Erstad og Bjørn Stensaker

Denne uka ble det klart at professor og instituttleder Ola Erstad er valgt inn som leder for Scientific Advisory Committee i det prestisjetunge Science Europe. Samtidig kom beskjeden om at professor Bjørn Stensaker er valgt inn i det nye styret ved det Nobel-tunge Karolinska Institutet i Stockholm.

Ola Erstad (t.v) og Bjørn Stensaker ved Institutt for pedagogikk, UiO, har fått viktige verv i henholdsvis Scientific Advisory Committee, Science Europe og ved det Karolinska Institutet i Stockholm. Foto: Institutt for pedagogikk/ Khrono 

Science Europe`s Scientific Advisory Committee

Science Europe har sete i Brussel og er en organisasjon bestående av europeiske forskningsråd og store europeiske forskningsorganisasjoner som CNRS i Frankrike og Max Planck i Tyskland.

Arvid Hallèn, direktør i Norges forskningsråd, sitter i styret for Science Europe. Scientific Advisory Committee er et nyopprettet organ under Science Europe. Komitèens oppgave er i følge Hallèn å sikre at Science Europe`s innspill, aktiviteter og tiltak har god støtte fra vitenskapssamfunnet, samtidig som den skal komme med egne innspill om hva som er viktige faglige og forskningspolitiske spørsmål.

Scientific Advisory Committee består av tretti medlemmer rekruttert fra ledende forskere i Europa. Leder ved Institutt for pedagogikk, Ola Erstad, ble nominert av det danske forskningrådet.

– Det er uttrykk for stor anerkjennelse å bli valg som leder av vitenskapskomiteen og det uttrykker tillit til det norske vitenskapelige miljøet, sier Erstad i en kommentar til nettavisen Khrono.

– Å bli valgt til leder for komitèen er også stort for utdanningsvitenskapen. Utdanningsvitenskap har i følge Erstad ofte blitt definert litt utenfor andre disipliner som eksempelvis medisin, matematikk, sosiologi og fysikk.

I en pressemelding skriver Science Europe at Ola Erstad er en ideell leder som bringer med seg viktig kunnskap til debatten om emner som open science, open innovation og verdien og betydningen og kravene til forskningens påvirkning for og på sine omgivelser.

Bjørn Stensaker til det Karolinska Institutet i Stockholm

I september ble det klart at det Karolinska institutet i Stockholm skulle få nytt styre. Karolinska institutet, som er et av de mest prestisjefulle medisinske forskningsmiljøene i Europa, ble satt under sterkt press da en uavhengig rapport konkluderte med at både institusjonen og det sittende styret hadde ansvar i den famøse forskerskandalen rundt kirurgen Paolo Macchiarini. Dette endte med at den svenske utdanningssministeren gikk hen og avsatte det gamle styret.

– Det er nok ikke min medisinske bakgrunn som er grunnen til at jeg er blitt spurt om å sitte i dette styret, forteller Bjørn Stensaker i en kommentar til Khrono. 

– Men jeg forsker på universiteter, styring, ledelse og kvalitetssikring, så der kan jeg helt sikkert bidra, sier Stensaker i den samme kommentaren.

Bjørn Stensaker har evaluert Kvalitetsreformen, og han har hatt flere prosjekter knyttet til endring og utvikling av høyere utdanning i Europa.

Det nye styret ved Karolinska Institutet skal ledes av Mikael Odenberg, generaldirektør og tidligere forsvarsminister under regjeringen Reinfeldt.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 25. nov. 2016 18:35 - Sist endret 9. des. 2016 11:43