Reportasje i media om afrikanske elever som går glipp av viktig undervisning

Arven fra kolonitiden gjør at millioner av afrikanske barn får undervisningen sin på engelsk og fransk. Mange får med seg lite fordi de rett og slett ikke skjønner hva læreren sier.

colourbox.no

Påvirker millioner av barn

I en lengre reportasje på NRK Søndagsrevyen, 3. april, gis det et innblikk i de utfordringene det er å ha engelske som undervisningsspråk når morsmålet ditt er et annet. I Afrika sør for Sahara er nesten all undervisning fra ungdomsskolenivå og oppover på engelsk - en arv fra kolonitiden som påvirker skolegangen til millioner av barn.

Mastergradsstudent ved Institutt for pedagogikk, Amisa Maguru, er intrvjuet i reportasjen. Hun skriver masteroppgave om temaet og har opplevd hvordan det er når plutselig all undervisning går over på engelsk. - Mange ble bare sittende å se på uten å skjønne noe som helst. I pauser, eller når læreren hadde gått, gikk man rundt og spurte medelever om hva som hadde blitt sagt, og da selvsagt på morsmålet.

Sterke krefter som jobber imot

Birgit Brock-Utne er kritisk til bruken av engelsk som undervisningsspråk. Foto: Institutt for pedagogikk

I følge professor Birgit Brock-Utne er det liten tvil om at undervisning på "feil" språk hemmer elevenes læring og at det har uheldige konsekvenser. Hun har forsket mye på problematikken. - De lærer lite, de får ikke noe bedre engelsk av det, og de får heller ikke noen jobber med det. I følge Brock Utne er det tre hovedgrunner til at engelsken fortsatt dominerer. - For det første tjener forlagsindustrien godt på systemet. For det andre er engelsk viktig for at den afrikanske makteliten skal kunne få barna sine inn på dyre privatskoler. Og for det tredje er det en grunnleggende misoppfatning blant mange afrikanske foreldre om at engelsk som undervisningsspråk er den beste måten å lære barna sine engelsk på. Det stemmer ikke sier hun.

I reportasjen ser man også hva barna selv svarer når de blir spurt om undervisningsspråk. - Morsmålet vårt, sier de. - Det er det som er enklest.

Publisert 4. apr. 2016 15:06 - Sist endret 10. apr. 2016 16:10