“The George Bereday Annual Best Article Award” til IPED-forsker

Professor Fengshu Liu ved Institutt for pedagogikk er tildelt The George Bereday Annual Best Article Award 2016 for artikkelen The Rise of the “Priceless” Child in China.

IPED professor Fengshu Liu har vunnet prisen for "Best Article 2016" i det prestisjetunge tidsskriftet Comparative Education Review. Instituttet gratulerer. Foto: Ulf Grefsgård 

Barndom i det moderne Kina

Artikkelen er publisert i februar-nummeret av Comparative Education Review (2016), og beskriver hvordan barndom og relasjonen mellom barn og foreldre har endret seg usedvanlig dramatisk i det post-maoistiske Kina i løpet av tre generasjoner.

Under ettbarnspolitikken siden slutten av 70-tallet har Kinas barnefamilier i storbyene blitt umåtelig sterkt barnesentrerte. En sterkere barnesentrering er et internasjonalt utviklingstrekk, men i Kina har utviklingen gått svært langt og endringene har vært svært store.

Fengsu`s artikkel gir innsikt i barns oppvekstforhold i dagens Kina, deriblant også den usedvanlig sterke betydning som foreldre tillegger sitt barns skolegang. Den bidrar til nyansering av moderniseringsteori om internasjonale utviklingstrekk i familien som institusjon.

Det empiriske grunnlaget for professor Lius bidrag er basert på kvalitative intervjuer med ungdommer (18 åringer) og med deres foreldre og besteforeldre.

Prisutdelingen

Comparative Education Review er av mange regnet som det mest prestisjefulle tidsskriftet i verden på sitt felt. Prisutdelingen fant sted under lysekronene på Sheraton Downtown Atlanta.

Fengshu Liu kunne dessverre ikke være tilstede under tildelingen.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 3. apr. 2017 16:12 - Sist endret 6. apr. 2017 16:03