Slik inspireres IPED-studentene til det kommende arbeidslivet

PIA-dagen er dagen da tidligere IPED-studenter kommer tilbake til "sine egne" for å snakke om hvilke muligheter pedagoger har i arbeidslivet, og for å dele erfaringer og tips til jobbsøkeprosessen. Fagutvalget kan melde om nok et vellykket arrangement.

Foto: Cecilia VU

Hva kan pedagogikkutdanningen brukes til?

Cecila Vu er arrangementsansvarlig for PIA-dagen i Fagutvalget.

Cecilia Vu er arrangementsansvarlig for PIA-dagen i Fagutvalget ved IPED. Foto: Tron Trondal

− Formålet med den årlige "Pedagoger i arbeidslivet"- dagen er å vise både bachelor - og masterstudenter hva man kan bruke utdanningen til, og hvilket mangfold av muligheter man har med enten en bachelor - eller en mastergrad i pedagogikk. Vi tar for oss alt fra «livet på jobb», til det å skrive jobbsøknader, mestre jobbintervjuer og selge inn pedagogikkompetansen, forteller Vu. Studentene skal få svar på så mye som mulig av det de lurer på. Og ikke minst - inspirasjon.

Gode innledere

I følge Vu kunne årets arrangement skilte med tidligere IPED-studenter som akkurat nå jobber ved NMBU, Staples, Bokstaven K, Reach for Change, UiO, Studentparlamentet og Rikt As.

Insipirerende innledere. Foto: Cecilia Vu

− De var ferdig med studiene ganske nylig, og de kjenner godt til problemstillingen vi prøver å belyse. Alle jobber på ulike nivåer med å legge til rette for læring og kunnskapsdeling innenfor sin bransje og virksomhet, så de er absolutt de rette folka til å komme gode råd, påpeker VU.

I følge Vu viser PIA dagen at fagområdet vårt har høy relevans i alt fra arbeid med kompetanseutvikling, opplæring og kursutvikling, rekruttering og personalarbeid til utvikling av elektroniske læremidler.

− Vi ser at arbeidsoppgavene og stillingstypene er varierte. Det er mange muligheter der ute, understreker VU.  

Teknologibasert læring

... og godt oppmøte i auditoriet. Foto: Cecila Vu

Et fellestrekk ved foredragsholderne var at alle før eller senere i karrieren har støtt på digitalisering i en eller annen form. Informasjonssamfunnet har kunnskap som et viktig produksjonsmiddel, og læring står sentralt i prosessen. Teknologien utnyttes til å fremme bestemte kunnskaper og ferdigheter. Utvikling av IT-baserte opplæringssystemer blir en stadig større del av kompetanseutviklingsfeltet.

I følge Vu er det mange pedagoger som samarbeider med programutviklere og bransjefolk med å tilrettelegge slike systemer for best mulig læringsutbytte.

Egen PIA-dag for internasjonale studenter

Nytt av året var egen PIA-dag for de internasjonale studentene. Foto: Cecilia VU

Nytt av året var satsingen på de internasjonale studentene ved instituttet

− I år kjørte vi for første gang et parallelt arrangement på engelsk, rettet mot de internasjonale studentene på mastergradsprogrammene Higher Education og Comparative and International Education. Oppmøtet var bra og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Det internasjonale arrangementet er helt klart noe vi kommer til å fortsette med, forklarer Vu.

Bedriftsmingling

Nytt av året er også "bedriftsmingling", der bedrifter blir invitert til å holde korte innlegg om virksomheten sin, og hvor studentene deretter kan mingle med bedriftene i etterkant av presentasjonene.

Bedriftsminglingen er et underarrangement til selve PIA dagen og arrangeres hvert vårsemester, til glede for mange.

− I sum vil jeg si at hvis vi i med årets PIA dag og vårens minglearrangement har klart å bevisstgjøre studenter om hvilke muligheter de har med en pedagogikkutdanning, gitt dem noe nyttig input om "livet på jobb", samt gitt dem muligheten til å komme i gang med litt enkel nettverksbygging gjennom bedriftsminglingen, ja da mener jeg at målsetningen med PIA absolutt er nådd, og at vi har dekket et viktig behov hos studentene, avslutter Cecilia Vu.

Av Ulf Grefsgård og Cecilia Vu
Publisert 9. nov. 2017 14:18 - Sist endret 20. nov. 2017 12:31