Praksis i studiene er ofte veien til jobb

Malene C. W. Fjeller har fått seg jobb i Finansdepartementet som HR-rådgiver. – Studiet og praksisoppholdet hadde nok større betydning for min vei videre enn jeg hadde trodd, sier Fjeller. Nå tar 29-åringen selv i mot nye praksisstudenter fra Universitetet i Oslo.

Malene Fjeller er tidligere student ved Institutt for pedagogikk. Nå jobber hun i Finansdepartementet, og tar selv imot praksisstudenter. (Foto: privat).

Bruk praksisperioden aktivt

Fjeller var for fire år siden selv den som skulle ut i arbeidslivet. Hun fikk prøve seg i praksis i PEAB AS og Oslo Universitetssykehus gjennom masterutdanningen Kunnskap, utdanning og læring ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Sin spesialisering tok hun innenfor «Læring, teknologi og arbeid».

– Mitt beste tips er at du bruker praksisperioden aktivt. Det er nå du har mulighet til å lære, vise deg frem og karrieremuligheter kan åpne seg, sier Fjeller.

Hun forteller at praksisen kom godt med når hun skulle gjøre en god jobb det første året i Finansdepartementet.

44 av 45 fikk jobb etter studiene

Kjerstin Eek Jensen jobber med å sende IPED studenter i praksis. - I en undersøkelse svarte 30 prosent at de fikk tilbud om jobb på praksisstedet etter endt praksisperiode. (Foto: Ulf Grefsgård/UiO)

En undersøkelse som er gjort på studiet Fjeller gikk, viser at 44 av 45 som svarte på undersøkelsen fra studiene i perioden 2011-2013 fikk seg jobb i etterkant. 80 prosent svarte at de hadde fått seg en relevant jobb.

– At de fleste får seg jobb like etter studiene sier noe om at pedagoger er en ettertraktet gruppe på arbeidsmarkedet, sier seniorkonsulent Kjerstin Eek Jensen som har vært ansvarlig for undersøkelsen.

Hovedgruppa har fått seg jobb i det offentlige, ofte som seniorrådgivere eller prosjektmedarbeidere innen kompetanserådgivning eller med opplæring. Mange har også fått seg jobber innenfor HR, noen jobber med kurs og e-læring, og andre med undervisning og faglig ledelse.

– Jeg syntes studentene våre inntar fornuftige og viktige roller i yrkeslivet, sier Eek Jensen.

Nylig kom også tallene fra Studiebarometeret som viser at studentene som har gått det samme studiet som Fjeller mener studiet er særlig relevant for aktuelle yrkesområder og gir gode jobbmuligheter. 

Kan forhindre "praksissjokk" når man kommer ut i arbeidslivet

– Praksis og praksisopphold for meg har vært svært relevant for senere erfaring i arbeidslivet, og særlig det første året. Jeg opplevde studiet relativt teoritungt, så for å forhindre "praksissjokk" er et opphold eller to kjempefint. Det var også nyttig med tanke på å skrive søknader til aktuelle jobber, sier Fjeller.

Undersøkelsen som ble foretatt ved Institutt for pedagogikk viser at over 30 prosent av de spurte studentene fikk tilbud om jobb på praksisstedet etter praksisperioden.

– Dette viser at koblingen studier-arbeid bærer frukter.

I tillegg forteller 29-åringen at hun hadde særlig god nytte av fagene som dekket kompetanseutvikling, IKT, motivasjon og ledelse og kunnskapsorganisering når hun kom ut i arbeidslivet.

– Det er lettere å se det store bilde og sette teori i perspektiv opp mot min jobb etter praksisperioden.

Selv er hun svært fornøyd med praksisoppholdet hun hadde.

– Praksis og praksisopphold kan ha stor betydning for studiene, nettopp for å kunne tydeligere se teorien du lærer i studiet mer opp mot praksis, sier Fjeller.

Av Kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal og Ulf Grefsgård
Publisert 13. juni 2017 15:39 - Sist endret 19. mars 2021 14:45