IPED professor til regjeringsoppnevnt ekspertutvalg

Professor Arne Lervåg er utnevnt som medlem i utvalget som skal se på kjønnsforskjeller i skolen.

Professor Arne Lervåg. Foto: Institutt for pedagogikk, UiO

Gutter i faresonen

Regjeringen hevder i sin pressemelding at er det er langt flere gutter enn jenter som får spesialundervisning i grunnskolen. Blant de som sliter mest på skolen, særlig i lesing, er det også langt flere gutter. Gjennomføringstallene for videregående opplæring viser også at langt flere jenter enn gutter fullfører på normert tid. Dette kan ha stor betydning for de mulighetene de får på arbeidsmarkedet senere i livet.

Ekspertutvalget skal samle kunnskap om hvorfor det oppstår kjønnsforskjeller i skolen, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem.

Ferdig i 2019

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, leder utvalget. Utvalget skal overlevere sin NOU innen 1. februar 2019.

 

Av Ulf Grefsgård
Publisert 14. sep. 2017 11:26 - Sist endret 2. okt. 2017 15:45