IPED studenter besøker "The Guild"

Studenter i Master of Philosophy in Higher Education har vært i Brüssel. Et av målene var å besøke "The Guild".

Fornøyde Higher Ed studenter på tur. Foto: Julie Schiering

The Guild

Universitetsnettverket "The Guild of European Research-Intensive Universities" ble lansert i november 2016. Nettverket består av 19 europeiske forskningsintensive universiteter, inkludert Universitetet i Oslo. "The Guild" har som mål å styrke grunnleggende forskning i Europa. 

Kontakter og muligheter

I løpet av uka besøkte IPED studentene totalt syv kontorer, et av dem altså "The Guild". The Guild visste stor interesse, og på sikt ser man for seg at The Guild kanskje kan bli et sted der IPED studenter har praksis eller et sted der de kan skrive masteroppgave.

Brüsseloppholdet karakteriseres som meget vellykket.

Publisert 2. okt. 2017 15:45 - Sist endret 3. okt. 2017 14:43