Bachelorstudenter ga input til skoleledere

Mange mener at den tradisjonelle forelesningen må suppleres med undervisningsformer som setter studentene mer i sentrum. På pedagogikkemnet "Skole, danning og didaktikk" har man gjort alvor av det.

Studenter på pedagogikemnet "Skole, danning og didaktikk" foran posterne de lagde i anledning Skolelederdagene. Fra venstre Sara Arasen, Solveig Furholm, Elodie Szygenda, Milad Kamal Ali og Fatima Es-Salhi. Foto: Kirsten Sivesind 

Undervisning med ny vri

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind er en av mange ved Blindern som jobber mye med å gjøre undervisningen sin mer variert og spennende for studentene.

Kirsten Sivesind påpeker viktigheten av å gi studentene spennende og variert undervisning. Foto: Institutt for pedagogikk

– Et av problemene i høyere utdanning er at det er ytterst sjelden at studentene skriver for et virkelig publikum, forklarer hun. Som regel er det bare lærerne som leser og godkjenner tekstene deres.

Dermed kom ideen om å be studentene på emnet «Skole, danning og didaktikk» om å utforme egne pensumrelaterte postere (plakater) og presentere dem på skolelederdagene høsten 2018.

Mahmut Boyzol viser frem en av posterne. Foto: Kirsten Sivesind

– Tanken min var at disse posterne skulle oppsummere sentral pensumlitteratur relatert til reformarbeidet og fagfornyelsen, som jo var tema på skolelederdagen. Jeg ville introdusere dem for en ny måte å arbeide på, samtidig som selve presentasjonen ville gi aktiviteten merverdi.

Fornøyde studenter

I alt 45 studenter var med på "eksperimentet". To av dem var Elodie Szygenda og Sigurd Winsnes.

De er i ettertid godt fornøyd med erfaringen.

– Resultatet ble at vi klarte å produsere ikke mindre enn ni unike postere, som hver for seg presenterte ulike utfordringer ved fremtidens skole, basert på pensumlitteraturen, forteller Sigurd.

Sivesind mener studentene gjorde en kjempejobb. Tiden var knapp, og de la ned en stor kollektiv innsats for å få gjennomført prosjektet. Hver student leste en bok hver og skrev referat i løpet av en uke. Grupper på fem til seks samarbeidet om posterne i seminaret og på egenhånd.

Sigurd Winsnes synes det var lærererikt å lage presentasjoner for et bredt publikum. Foto: Privat

I arbeidet med posterne, leste studentene stortingsmeldinger som omhandlet det «siste nye» om læreplanutvikling og reformarbeid, og holdt det opp mot pensumlitteratur som omhandlet henholdsvis planlegging, elevvurdering, lærerprofesjonalisering, literacy og læremidler i et historisk perspektiv.

Gode tilbakemeldinger fra publikum

Både Szygenda og Winsnes er enige om at det var lærerikt å lage presentasjoner for et såpass bredt publikum bestående av både akademikere og ikke-akademikere.

– Mange tok seg tid til å lese posterne våre, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger, forteller Elodie.

– Mange tok seg tid til å lese posterne våre, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger, forteller Elodie Szygenda. Foto: Privat

Det ble også lagd PDF filer av plakatene som senere dannet utgangspunktet for videre arbeid med en semesteroppgave. Nyttig gjenbruk med andre ord.

Sivesind er tydelig på at det er viktig å bli bevisst bruken av både tekst og bilder i faglige sammenhenger, ikke bare å skrive. I fagfornyelsen i skolen er man opptatt av å utvikle elevers kompetanse til å fortolke og lage sammensatte tekster, dvs. multimodale tekster der man bruker auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og digitale ferdigheter til å formidle et budskap. Denne type kompetanse er like viktig i høyere utdanning, påpeker hun.

Sivesind kan se tilbake på et godt gjennomført prosjekt. Hun er klar til å gjøre noe av det samme med kommende kull også!

Av Ulf Grefsgård
Publisert 18. jan. 2019 12:50 - Sist endret 18. jan. 2019 15:30