Utveksling som utvider horisonten

Tone Kvernbekk satte studentutveksling inn i en lang historisk tradisjon. Hjemvendte studenter fortalte om opplevelser for livet. En koselig ettermiddag i Helga Eng kjelleren med pizza, forfriskninger, foredrag og summestasjoner, satte mange UV-studenter på utvekslingssporet.

Kjelleren i Helga Engs hus var godt besøkt da Fagutvalget og Internasjonaliseringsgruppa ved Institutt for pedagogikk arrangerte studententutvekslingskveld. Foto: Ulf Grefsgård

En selvsagt del av studiene

Kan jeg reise fra kjæresten min? Hva med språk? Hvor kan jeg reise? Hva gjør jeg med boligen min? Hva slags økonomisk støtte kan jeg få? Hva kan jeg få ut av å reise på utveksling?

Spørsmålene er mange.

Denne ettermiddagen hadde mange møtt frem i Kjelleren på Helga Engs hus for å få mer informasjon om utenlandsopphold og studentutveksling. Fagutvalget og Internasjonaliseringsgruppa ved institutt for pedagogikk (IPED) hadde trommet sammen til et nytt og spennende arrangement.

Sammen med studentene holdt internsjonliseringsrådgiver ved det UV- fakultetet Cecilie Brinch Boholm (to fra høyre) og professor Tone Kvernbekk fra IPED (til høyre) nyttige og underholdende innlegg om ulike sider ved studentutveksling. Fra venstre lektor-og ILS student Per Johan Kvarme, CIE student Molly-Ann Venn, CIE student Francesco Cardiello, og IPED bachelorstudent Mathias Nordnes. Foto: Ulf Grefsgård

– På Institutt for pedagogikk ønsker vi at internasjonalisering og utveksling skal være selvsagte deler av studietilbudet vårt, og det er mange grunner til at instituttet ønsker at flere skal reise ut, sier Kari-Anne Ulfsnes i Internasjonaliseringsgruppa ved IPED.

– Opplegget for utveksling er veldig godt tilrettelagt ved UiO. Det er en unik mulighet til opplevelser som både er personlig berikende og nyttig når man skal ut i arbeidslivet. Arbeidslivet blir mer og mer internasjonalt. Og man får satt det norske i perspektiv.

– I dag har studentene våre fått høre førstehåndserfaringer om hvordan både utreisende og innreisende har opplevd å være på utveksling, hvordan de har løst praktiske ting og hva erfaringene har gjort med dem. Vi har hatt summestasjoner der de fremmøtte har fått svar på det de måtte ha av spørsmål vedrørende utreise. Ingen spørsmål er for små og ingen for store. Forhåpentligvis har vi både inspirert og ufarliggjort. Vi brenner for utveksling her ved IPED, sier Ulfsnes.

Kom tilbake med de fineste blomstene

Tone Kvernbekk hadde for anledningen på seg to hatter. Hun er både faglig studieleder ved IPED og professor i pedagogisk filosofi. – Studentutveksling er en eldgammel oppfinnelse. Allerede for omtrent tusen år siden hadde vi mobile studenter. De av dere som velger å dra på utveksling, dere inngår med andre ord i en lang og fin tradisjon, var budskapet fra Kvernbekk.

Kvernbekk er som filosofiprofessor litt over gjennomsnittet interessert i danningsaspektet ved det å reise. Hun refererte til 1600-tallsfilosofen Francis Bacon, som også interesserte seg for det å reise. – Når man reiser blir man kultivert, klok og kunnskapsrik, ifølge Bacon. – Unge mennesker skal tenke på det å reise som en selvsagt del av deres utdanning. Han rådet datidens reisende studenter til å skrive dagbok og få med seg minneverdige ting, men også huske at man skal hjem igjen. Og da skal man ikke glemme det man har lært og erfart. Man skal opprettholde kontakten. Og huske at når man kommer tilbake har man blitt en annen person. Man har fått nytt vokabular, nye kunnskaper. Man skal ikke endre de vaner og manerer man har lært i hjemlandet, men plukke med seg de fineste blomstene der man er, ta dem med seg hjem og gjøre dem til sine, hevdet Bacon.

Kvernbekk viste også til den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer. – Man ser betydningen av det fremmede når man vender hjem. Det å reise ut gir oss nye perspektiver på det vi lett kan komme til å ta for gitt her hjemme.

Studentenes egne erfaringer

For anledningen hadde Fagutvalget fått med seg fire studenter til å dele sine internasjonaliseringserfaringer, IPED s egen bachelorstudent, Mathias Nordnes som har vært i Paris, lektorstudent Per Johan Kvarme som var nylig hjemkommet fra Belfast, og våre to egne Comparative and International Education studenter, Francesco Cardiello (USA) og Molly-Ann Venn (UK).

I følge Mathias Nordnes handler det mye om å tre ut av komfortsona, og få brynt seg litt. Ikke noe her hjemme er farlig lenger etter at man har presentert på fransk foran en fransk studentforsamling, uten å kunne fransk før man dro, fortalte han. Han hadde forøvrig testet ut en metodikk for å lære seg språk fort som hadde fungert veldig bra.

Molly-Ann Venn fra England og Fransesco Cardiello fra USA valgte begge å studere ved UiO. - Det handler ikke bare om å velge seg det mest "sexy" stedet. Det handler like mye om å dra til et sted der man kan finne seg selv, hevder Cardiello. Foto: Ulf Grefsgård

Per Johan Kvarme fokuserte på det å stille de riktige spørsmålene før man velger sted. Hva er viktigst for meg? Fagene, landet, klima, universitets prestisjeposisjon? For hans del var perfeksjonering av engelsken det viktigste, og valget stod mellom USA og Australia. Men så fikk han høre om Erasmus+ programmet, som er et program for utveksling i Europa, og som gir ekstra støtte i tillegg til den ekstra støtten Lånekassen gir for utvekslingsopphold. Per fortalte ivrig om et semester med mye reising rundt i landet sammen med de andre utvekslingsstudentene. Se og opplev, var mantraet hans, helt i Bacons ånd.

I følge Francesco Cardiello handler det ikke bare om å velge seg ut en "sexy" by eller et "sexy" land. Han fikk ofte spørsmål om hvorfor lille Norge, men i følge Francesco handler det like mye om å dra til et sted der man kan finne seg selv. For Francesco og kona har tiden i Norge vært veldig givende. Tøft å lære seg mye nytt, men han kan ikke anbefale det nok.

Molly-Ann Venn er fra England. Hun fortalte om en tøff oppstart på universitetet, som førstegenerasjonsstuderende i sin familie. De eneste reisene hun hadde vært på, før hun reiste på sin første utveksling til Praha, var til familiens campingvogn ved kysten. I Praha møtte hun en norsk jente som hun reiste mye sammen med rundt i Europa. Sånn havnet hun etterhvert i Norge. Hun fortalte om hvordan utvekslingsoppholdene har gitt henne et stort nettverk i hele verden. Hun fortalte også om hvordan hun, som en sjenert person, har blitt mye modigere gjennom utvekslingserfaringene. Molly hadde også en siste lille betraktning, som skal være verdt å merke seg. – Du bygger din egen lille verden. Du blir stolt av deg selv.

Alle studentene var klare på hvor smart det er å benytte seg av de ulike utvekslingsprogrammene. Med dem i ryggen står man aldri alene. Man har et godt støttesystem rundt seg.

Mens stemningen enda var på oppadgående, måtte dessverre denne journalisten forlate forsamlingen. En tåre trillet fra øyekroken idet minnene fra en svunnen studietid strømmet på.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 22. jan. 2018 16:42 - Sist endret 24. jan. 2018 10:32