– Universitetene bør løsrive seg fra staten

I et intervju med bladet "Forskerforum" tar professor i høyere utdanning Peter Maassen til orde for en løsere binding mellom stat og universitet. Han møter imidlertid motstand fra flere hold.

Bør universitetene bør løsrive seg fra staten? Meningene er delte. Foto: © UiO/Anders Lien

Utfordringene står i kø

I følge Maassen tvinger samfunnsutfordringene frem nye måter å organisere universitetene på. Noe av problemet, sier han, ligger i at alle universitetene er tvunget til å følge samme mal, hvilket gir universitetene små muligheter til å finne sine egne løsninger.

Professor ved Institutt for pedagogikk, Peter Maasen. Foto: UiO

Flere land i Europa har, i følge Maassen, slakket på båndene til staten og hatt god utvikling. Man ser for eksempel ikke den sterke markedsrettingen som mange har fryktet. Statene har i mange tilfeller fortsatt kontroll på de overordnede rammene.

Professor Hans Petter Graver ved det juridiske fakultet. Foto: UiO

Delte meninger

En som er uenig er jusprofessor Hans Petter Graver. Graver har jobbet mye med tilknytningsformer i staten, og viser til selskaper som Statoil, Telenor og Posten. Utskillelsen av disse ble gjort nettopp for å gi dem bedre markedsmessige tilpasningsmuligheter. Han mener med andre ord at det blir galt å snakke om en ubegrunnet frykt på universitetenes vegne.

Les hele artikkelen i Forskerforum her

Av Ulf Grefsgård
Publisert 7. sep. 2018 14:32 - Sist endret 2. okt. 2018 11:51