Ny rapport: Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

En ny NIFU rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning. Rapporten er skrevet i samarbeid med forskere fra Institutt for pedagogikk, UiO.

Muligheter og dilemmaer

En viktig side ved kvalitet i høyere utdanning handler om hvordan undervisningsformer og læringsaktiviteter kan bidra til å fremme studentenes læring.

En ny NIFU-rapport viser at studentsentrerte tilnærminger gir en rekke muligheter og blir møtt med interesse av faglærere i høyere utdanning. Samtidig bringer de studensentrerte tilnærmingene med seg utfordringer og dilemmaer som ikke er tilstrekkelig tatt høyde for i politiske og institusjonelle føringer for kvalitetsarbeid på emne- og praksisnivå.

Samarbeidsprosjekt mellom IPED og NIFU

Rapporten er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for pedagogikk og NIFU. Den undersøker hvordan undervisnings- og læringsaktiviteter organiseres, praktiseres og erfares i ulike fag og programmer, med særlig vekt på hvordan studentsentrerte undervisningsformer brukes til å fremme studentengasjement og læring. Den bygger på casestudier av åtte studieemner, og løfter fram utfordringer studenter og lærere opplever i det daglige arbeidet.

Både politikk og forskning fremhever bruk av studentsentrerte tilnærminger for å skape gode læringsmiljøer. Rapporten gir relevante innspill til dagens debatter om kvalitet i høyere utdanning og om hvordan kvalitet kan fremmes på praksisnivå.

Les hele rapporten her: NIFU-rapport 2018:3

Publisert 29. jan. 2018 12:59 - Sist endret 26. juli 2018 13:46