Nordisk barndom under press?

Storsatsingen UiO:Norden har som mål å frembringe kunnskap om de nordiske landenes historiske forutsetninger, utfordringer, paradokser og framtidsmuligheter. I de kommende åra er det blant annet "den nordiske barndommen" som skal settes under lupen. 

pixabay.com

Living the Nordic Model

Kristinn Hegna, Ingvill Rasmussen og Kenneth Silseth er IPED`s representanter i det tverrfaglige prosjektet Living the Nordic Model - som er en del av UiO:Norden satsningen. Prosjektet er ledet av professor Elisabeth Staxrud ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Living the Nordic Model ønsker å si noe om den "nordiske institusjonaliserte barndommen". Man skal se nærmere på idealene og verdiene som styrer nordisk dannelse og oppdragelse, og på hvordan disse oppleves og utøves i familier og institusjoner. Prosjektet vil se på barnehager, skoler, og andre statlige institusjoner, men også på medier og digitale arenaer. Gjennom sammenliknende undersøkelser vil man si noe om historien, de fremtidige utfordringene og ikke minst bærekraften i den "levde nordiske modellen".

Åpningsseminar

14. juni var det klart for åpningsseminar for prosjektet, der temaet er "Nordisk barndom under press?"

− Vi hadde besøk av to veldig dyktige forskere, forteller Kristinn Hegna.

Ning de Coninck-Smidt fra Aarhus Universitet og Espen Schaaning fra Universitetet i Oslo tok for seg historiske perspektiver på henholdsvis danske og norske skole- og utdanningsmodeller. Gjennom kulturhistoriske perspektiver så de på skolebarnas, foreldrenes og lærernes hverdag i skolen, og de besvarte spørsmålet om hva som er et godt liv for barn - i skolen

− Takk til alle som kom på seminaret.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 1. juni 2018 17:18 - Sist endret 15. jan. 2020 13:12