EARLI Center of Excellence til IPED

Samarbeidslæring, og i den sammenheng digitale metoder for å samle inn og analysere digitale data som produsereres i læringsprosessen , skal inn under lupen i et nytt fireårig nettverksprosjekt finansiert av European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Logo.

– Prosjektet gir oss faktisk retten til å titulere oss med “EARLI Center of Excellence”, sier en svært fornøyd Crina Damşa.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, og satt til å lede prosjektet.

Utvikler analysemetoder for analyse av digitale data fra samarbeidslæring

I følge Damsa befinner vi oss i et digitalisert og nettverksbasert samfunn der studenter må lære seg en del særskilte kunnskaper for å kunne løse komplekse problemer. Dette er problemer som ofte ikke lar seg løse alene, og derfor brukes det gjerne læringsformer som i de aller fleste sammenhenger involverer felles problemløsning - kall det gjerne samarbeidsprosjekter - og som åpner for kritiske diskusjoner i forhold til argumentasjon og analyse.

Førstaemanuensis i pedagogikk Crina Damsa skal lede EARLI prosjektet som skal se nærmere på samarbeidslæring og digitalisering. Foto: Institutt for pedagogikk/UiO 

Forskningen som er gjort på samarbeidslæring har klart å vise frem flere dimensjoner ved samarbeidsprosessene, spesielt gjennom kvalitative analyser. Samtidig behøver forskningsfeltet og undervisningspraksisen mer systematiske analyser som tar hensyn til at stadig større mengder data som brukes i samarbeidet, er produsert med digitale midler.

– Det vi er på jakt etter er nye innovative tilnærminger og analysemetoder for bedre å kunne forstå hvordan forskjellige type digitale data (f eks fra gruppediskusjoner, samskriving, mm) kan samles inn og analyseres. Automatisk analyse og læringsanalyse skal utforskes og anvendes på forskjellige datasett. På sikt skal prosjektet skissere anbefalinger for undervisningspraksis, spesielt med fokus på hvordan data og analyser kan brukes som input til organisering og støtte til studentenes samarbeidslæring, forteller Damsa.

Både interne og internasjonale partnere

Med seg fra IPED har prosjektet EngageLab, som blant annet vil være involvert i utvikling av det tekniske rundt analysemetodene som skal tilpasses eller utvikles. Øvrige partnere, som alle er spesialister på de ulike feltene, kommer fra henholdsvis Finland, Nederland, Australia og USA.

– Planen er at det på sikt skal utarbeides en større søknad om EU midler basert på dette prosjektet, samt at vi skal formidle forskningsarbeidet på relevante arenaer, avslutter Damsa.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 10. des. 2019 17:10 - Sist endret 13. des. 2019 12:16