IPED med i nasjonal storsatsning for å finne løsninger for et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn

Universitetet i Oslo skal fra 1. januar 2020 huse det nye samfunnsfaglige forskningssenteret for miljøvennlig energi (INCLUDE). Tildelingen er på 110 millioner kroner over åtte år.

Vindmølle i skog. Foto

Vindkraft er viktig, men skaper samtidig stor debatt. Foto. Pixabay

Ole Smørdal er IPED`s mann i prosjektet.

– For IPED mener jeg det er en gyllen mulighet til å bidra inn i et utstrakt tverrfaglig forskning- og utviklingssamarbeid som involverer bl.a. skoler, offentlige aktører og frivillige organisasjoner, sier Smørdal.

Sentrale temaer vil være praksisutvikling, kapasitetsbygging, sosial innovasjon, designintervensjoner, medvirkning og borgerskap.

Forsker Ole Smørdal fra Institutt for pedagogikk (IPED) skal lede en av arbeidspakkene i 110 millioners prosjektet som har som mål å finne løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk

Smørdal er satt til å lede arbeidspakken som tar for seg disse temaene.

Sterkt forskningssamarbeid

Selve senteret ledes av Senter for utvikling og miljø (SUM). I tillegg til SUM og IPED er sosiologi og samfunnsgeografi, statsvitenskap med fra UiO. De øvrige forskningspartnere er UiT – Norges arktiske universitet, Fridtjof Nansens Institutt, CICERO Senter for klimaforskning, Transportøkonomisk institutt, NIBR ved OsloMet, samt Durham University i Storbritannia.

Senteret har som mål å utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Dette skal oppnås gjennom inkluderende prosesser med blant annet kommuner, innbyggere og energiselskaper.

God brukermedvirkning

Senteret skal jobbe ut i fra hypotesen om at omstillingen til lavutslippssamfunnet blir mest effektiv – og samtidig sosialt inkluderende – hvis vi forstår betydningen av sosiale strukturer og aktører i ulike sektorer. INCLUDE har med seg tjuetre brukerpartnere fra offentlig, privat og frivillig sektor, som vil ha stor påvirkning på valget av konkrete forskningsaktiviteter og i testingen av lovende løsninger.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 24. mai 2019 12:22 - Sist endret 24. mai 2019 12:28