Professor Inga Bostad tildelt ærefullt verv

Magna Charta Observatory arbeider for å ivareta og beskytte grunnleggende universitetsverdier, blant annet akademisk frihet. Nå er professor Inga Bostad invitert til å bli en del av Magna Charta Council for de neste fire årene.

Profssor på talerstol. Foto.

Professor i pedagogisk filosofi Inga Bostad skal sitte i Magna Charta Council de neste fire årene. UiOs forhenværende rektor, Lucy Smith, er den eneste norske som tidligere har hatt vervet. Foto: Terje Heiestad/UiO.

– Jeg setter stor pris på dette ærefulle oppdraget. Magna Charta Observatory er en viktig aktør for å ivareta og styrke de grunnleggende universitetsverdiene i en global kontekst. Jeg ser frem til å bidra med min og UiOs stemme inn i dette arbeidet, sier professor Inga Bostad.

Bostad ble valgt ut blant 27 søknader og nominasjoner. Av disse ble kun to invitert til å sitte i Magna Charta Observatory Council. UiOs tidligere rektor, Lucy Smith, er den eneste norske som tidligere har sittet i Magna Charta Council.

Det var ledelsen ved UiO som nominerte Bostad til vervet.

– Jeg er både glad og stolt på Bostads vegne. Hun har gjennom en årrekke bidratt med viktige innspill i verdidebatten, både her ved UiO og internasjonalt. Magna Charta Observatory Council gjorde et klokt valg ved å innstille henne, og jeg er sikker på at hun vil gjøre en strålende jobb, sier rektor Svein Stølen.

Om professor Inga Bostad

Inga Bostad er professor i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun var universitetets første viserektor (2006-2009) og prorektor i perioden 2009-2013. Bostad var direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet, UiO 2014-2017 og er ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet fra 2018. Hun er også nestleder i styret i det europeiske Wergelandsenteret som jobber med interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokrati. I tillegg leder Bostad juryen for Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Bostad har også vært valgt styremedlem i University Network for the Capitals of Europe (UNICA) i perioden 2010-2013. Bostad er professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen.

Om Magna Charta Observatory

Magna Charta Universitatum er en deklarasjon som ble undertegnet av europeiske universitetsrektorer ved 900-årsjubileet for Universitetet i Bologna, det eldste universitietet i Europa. Til nå har nesten 900 universiteter frå ulike kontinenter signert dette verdidokumentet. The Magna Charta Observatory har ansvar for å følge opp deklarasjonen med ulike aktiviteter.

Publisert 10. mai 2019 15:36 - Sist endret 10. mai 2019 16:31