Professor Jon Lauglo til minne

Det var med stor sorg vi fikk beskjed om at professor emeritus Jon Lauglo brått var gått bort den 17. mars i en alder av 76 år.

Bilde av professor

Professor Jon Lauglo. Foto: Institutt for pedagogikk

Han var ansatt ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo, fra 2005 til han gikk av med pensjon i 2013. Også i de senere årene har Lauglo vært en svært aktiv fagperson i vårt miljø.

Jon Lauglo var sosiolog med fokus på utdanningsspørsmål i en global sammenheng. Han spilte en vesentlig rolle innen norsk utdanningsforskning utover på 1990-tallet etter at han kom tilbake etter flere år ved Institute of Education i London. Han ledet Program for Utdanningsforskning i Norges forskningsråd (NAVF) fra 1989 til 1994. I denne perioden var han også svært viktig for utviklingen av ungdomsforskning som forskningsfelt i Norge gjennom bidrag til UNGforsk og ‘Ung i Norge’/UngData-studien som startet opp i 1992 og som pågår fremdeles. Fra 1995 og til ut på 2000-tallet var han både tilknyttet Institutt for sosiologi i Trondheim og stilling i Verdensbanken spesielt rettet mot Afrika. Mot slutten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet var han også involvert i utdanningsforskning, ungdomsforskning samt relasjonen mellom utdanningsspørsmål og sosiale relasjoner, henholdsvis tilknyttet NIFU STEP og NOVA.

En gjennomgang av Jon Lauglo sine bidrag på ulike områder og fagfelt, i inn- og utland, viser en imponerende bredde, nivå og nysgjerrighet. Siden han ble ansatt som professor ved Institutt for Pedagogikk i 2005 har han arbeidet med ulike studier og tema, blant annet ‘the International Civic and Citizenship Education Study’. I de senere årene bidro han med forskningspublisering nasjonalt og internasjonalt, samt undervisning og veiledning.

Jon fremstod som en meget hyggelig og omgjengelig person. Han var kritisk når det trengtes og var ikke tilbakeholden i diskusjoner enten med studenter eller andre fagpersoner. Han var alltid generøs og støttende, og gav stor trygghet til folk rundt seg.

Vi vil uttrykke vår kondolanse til hele Jon sin familie. Han hadde mange planer i årene fremover, både av faglig og personlig karakter, som nå ikke vil bli realisert. Jon vil bli dypt savnet av mange.

Venner og kolleger ved Institutt for Pedagogikk

Av Ola Erstad, Instituttleder
Publisert 12. apr. 2019 15:57 - Sist endret 12. apr. 2019 15:58