Ped psyk studentene tar pulsen på arbeidslivet

Instituttets nyoppussede master i pedagogisk psykologisk rådgivning (PPR) tilbyr nå regelmessige ekskursjoner til sentrale institusjoner som del av studiet. Målet er å gi studentene bedre kjennskap til fremtidige arbeidssteder, og ikke minst noen gode knagger å henge teorier på.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, team, ungdom, samfunnet.

Glade PPR studenter på besøk hos Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus. Foto: Henrik Wigestrand

– Studentene våre er knallgode til å lese pensum, men de trenger noe mer, sier Veslemøy Rydland, som i samarbeid med Vibeke Grøver er fagansvarlig for PPR masteren ved Institutt for pedagogikk.

Ny fast ordning

Fram mot høsten 2019 gikk PPR masteren gjennom en total oppgradering. I tillegg til de lange praksisperiodene studentene får mot slutten av studiet, er faste ekskursjoner fra nå av en del av det obligatoriske programmet.

To professorer. Foto
Faglig ansvarlig for PPR masteren ved Institutt for pedagogikk, professor Vibeke Grøver (bakerst) og professor Veslemøy Rydland. Foto: Ulf Grefsgård/UiO

– Det vi gjør er at vi drar på ekskursjoner til sentrale ped psyk institusjoner. Det er så mye vi har lyst til å vise dem. Alt fra fagfolk til fasiliteter. De skal få se og føle litt på hvordan kunnskapene de har opparbeidet seg er relevant for å løse faglige utfordringer.

Tatt godt imot

To av stedene det satses på å besøke jevnlig er Den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner (Statped) og Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus.

– Begge disse stedene er helt sentrale i forhold til pedagogisk psykologisk yrkesutøvelse, forteller Rydland.

– I høst har vi i tillegg fått innsyn i hvordan to psykologspesialister arbeider med et lavterskel rådgivningstilbud til barn og familier i en kommune.

Når Rydland ser tilbake på utfluktene, er det med stor tommel opp.

– Besøksstedene har på ingen måte tatt lett på oppgaven. De har stilt med kjempedyktige fagfolk. Studentene våre har fått se hvordan det jobbes tverrfaglig. De har fått høre om aktuelle problemstillinger i det pedagogisk psykologiske rådgivningsarbeidet, og de har fått innblikk i forskningen som bedrives i feltet. De fikk faktisk også møte en doktorgradskandidat som nylig hadde unnagjort masteren sin hos oss. Forskning vil være en naturlig vei videre for enkelte av studentene, forklarer hun.

Tilfredse studenter

Hun er samtidig imponert over hvor proffe studentene våre fremstod, og hvordan de på en veldig fin måte viste hvordan ting de har lest lar seg bruke i faglige refleksjoner og til løsning av reelle problemer.

– De ble satt til løse caser, og her snakker vi om løsning av virkelige case, veiledet av erfarne fagfolk som jobber med disse problemstillingene til daglig. Sånt er helt uvurderlig.  Det gir så utrolig mye liv til fagstoffet mener Rydland.

– En viktig del av oppdraget vårt er å hjelpe studentene med å knytte fagkunnskapen sin opp mot «real life problems» og bidra til gode drøftinger. Det synes jeg godt tilrettelagte ekskursjoner helt klart gir rom for, sier hun

Hva tror dere studentene selv mener om ekskursjonene?

– Studentene sier "kjempebra med ekskursjoner, ekskursjoner gir dybde, utrolig lærerikt og interessant". De løfter særlig frem betydningen av å se og føle på fremtidige arbeidssteder. Det var viktig for dem. Og noen ganger tror jeg også det bare er godt å komme seg litt vekk fra Blindern, avslutter Rydland.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 29. nov. 2019 12:44 - Sist endret 29. nov. 2019 15:02