IPED stipendiat får heder for forskningen sin

Philipp Friedrich ser på hvordan utdanningsmyndigheter kan rigge seg selv mer effektivt i forhold til innføring og videreføring av strukturelle reformer i høyere utdanning. Nå har han fått pris for arbeidet sitt.

Bilde av stipendiat. Foto.

Phillip Friedrich, Stipendiat ved Institutt for pedagogikk. Foto: Institutt for pedagogikk

Regjeringens rolle i høyere utdanning

For rundt tjue år siden reformerte ulike europeiske land systemene sine for høyere utdanning. Økt selvstyre for universitetene (universitetsautonomi) ble en viktig del av reformene, og utdanningsforskere satte raskt i gang med å forske på konsekvensene av den økte autonomien.

Det ble imidlertid gitt lite oppmerksomhet til hvordan disse autonomireformene har påvirket de styrende myndighetene i seg selv, dvs. departementene med alle sine underliggende enheter.

Stipendiat Philipp Friedrich jobber nå med siste del av avhandlingen "Regjeringens rolle i høyere utdanning - En komparativ studie om omorganisering av de østerrikske og norske høyere utdanningsdepartementene".

Fikk pris for beste paper

For den andre artikkelen i den kommende doktorgraden hans, ble han nylig belønnet med prisen for beste paper på European Higher Education Society (EAIR) `s årlige konferanse i Leiden, Nederland.

EAIR knytter sammen forskning, politikk og praksis og har i løpet av årene blitt en viktig plattform for forskere og myndighetsutøvere.

Institutt for pedagogikk gratulerer Philipp med prisen og for arbeidet generelt.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 17. sep. 2019 15:28 - Sist endret 20. sep. 2019 11:57