IPED professor i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg

Professor Arne Lervåg har sittet i det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Utvalget leverte utredningen 1. februar.

Professor Arne Lervåg har sittet i Stoltenbergutvalget som overleverte NOU 2019:3 om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp 1. februar. Foto: Institutt for pedagogikk, UiO

Gutter i faresonen

Premisset for utredningen har vært at er det er langt flere gutter enn jenter som får spesialundervisning i grunnskolen. Blant de som sliter mest på skolen, særlig i lesing, er det også langt flere gutter. Gjennomføringstallene for videregående opplæring viser også at langt flere jenter enn gutter fullfører på normert tid. Dette kan ha stor betydning for de mulighetene de får på arbeidsmarkedet senere i livet.

Ekspertutvalget, ledet av direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, har samlet kunnskap om hvorfor det oppstår kjønnsforskjeller i skolen, og kommet med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem.

Les utredningen

Hele NOU 2019:3 "Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp",  leser du her

Av Ulf Grefsgård
Publisert 4. feb. 2019 15:45 - Sist endret 5. feb. 2019 14:45