Vellykket studietur til Amsterdam og Utrecht

Institutt for pedagogikk (IPED) har lange tradisjoner i å hjelpe studentgrupper med å reise på studietur. Det krever litt egeninnsats fra studentene side, men utbyttet veier som regel greit opp for arbeidet man legger ned.

Bilde av tre gutter som har vært på studietur. Foto.

Fornøyde studenter etter vellykket studietur. Fra venstre Henrik Ødegård, Nicolas Collao og Linus Helle. Foto: Ulf Grefsgård

Nicolas Collao, Henrik Ødegård og Linus Helle er tre av mastergradssudentene i pedagogisk psykologisk rådgivning (PPR) som nylig var på studietur til Nederland.

Turen gikk fra onsdag til søndag og karakteriseres av gutta som vellykket, både sosialt og faglig.

De anbefaler flere å reise.

Faglig givende

– Torsdag startet vi med møter ved Universitetet i Utrecht, en halvtimes togtur fra Amsterdam.

I følge studentene et veldig flott og moderne universitet.

– Vi fikk gjennomgang av hvordan nederlenderne jobber med mottak av fremmedspråklige barn og om oppleggene rundt språklæring før de skal inn i skolen, samt en grundig innføring i et Utrecht- utviklet nettbasert opplegg for undervisning i sensitive temaer. I dette tilfellet terrorisme.

– Vi hadde forberedt oss godt. De ga oss caser, og vi fikk diskutert mye, forteller gutta.

Neste stopp var ved hovedkontoret til PORAAD. PORAAD er et organiseringsorgan for støttetjenester. Forskjellen på Nederland og Norge er at mange av støttetjenestene som det offentlige benytter seg av - som for eksempel pedagogisk psykologisk rådgivning - er privatiserte. Så derfor PORAAD.

– På PORAAD fikk vi også en innføring i det nederlandske skolesystemet og i hvordan det jobbes med mottak av flyktninger og språk.

Henrik synes særlig gjennomgangen av det nederlandske skolesystemet var interessant.

Fredagen var satt av til besøk ved SARDES forskningssenter. SARDES driver oppdragsforskning og rådgivning av større grupper, som for eksempel lærere. Mye av det faglige på turen handlet om språk og minoriteter, og besøket ved SARDES var ikke noe unntak.

Deretter bar det ut i Amsterdamnatten.

Herlig sosialt

Professor Vibeke Grøver er faglig ansvarlig for PPR masteren ved IPED og den som satt studentgruppa i kontakt med de nederlandske fagmiljøene. Hun var også med på selve turen.

Professor Vibeke Grøver var med til Nederland. I tillegg til alt det faglige synes hun det var fint å bli enda bedre kjent med studentene sine. Foto: Instiutt for pedagogikk.

I følge Grøver er studieturer et viktig bidrag til den internasjonale profilen IPED ønsker å gi studentene sine.

– Personlig synes jeg også at det var veldig fint å få bli enda bedre kjent med studentene, forteller hun.

– Det sosiale er en viktig del av det å være på tur.

Nicolas, Henrik og Linus viser til at studentene faktisk valgte bort enkeltrom på hotell til fordel for felles sovesal på herberge.

– Man sparer noen kroner, samtidig som man får masse sosial omgang med på kjøpet.

Nicolas Collao kan fortelle om felles middager og mye moro. Turer som dette binder kullet mye tetter sammen mener han.

Måtte jobbe litt for moroa

Studentene ordnet det meste selv, dvs. alt fra søknadsskriving, til booking av reise og hotell, mm. Det faglige programmet ble lagt opp i samarbeid med fagansvarlig, men det var studentenes ansvar å ta kontakt med stedene de ønsket å besøke. Egeninnsatsen er et av kriteriene instituttet har for å kunne gi støtte.

– Å organisere reise og opphold for tolv personer er ikke akkurat noe vi driver med til daglig, forklarer Linus. Men det var faktisk ganske lærerikt, sier han.

I følge gutta ble det et strøkent opplegg.

Både Vibeke Grøver og gutta er enige om at alle fagmiljøene de møtte på turen stilte utrolig godt forberedt. Og studentgruppa var godt forberedt den også. Når samtidig den hollandske gjestfriheten var grenseløs, da blir det tur med stor T.

Vurderer kullet ditt å dra på tur?

IPED har en egen pott som studentgrupper på masternivå kan søke penger fra.

Støtteordningen er forsøkt gjort så enkel som mulig, men det er et par ting man skal være klar over før man søker.

For det første er det lurt å snakke med en foreleser som kjenner et bra sted å dra til. Turen er og blir en studentledet ekskursjon, der studentene selv har ansvaret for økonomi og rapportering, samt alle de praktiske sidene ved reisen. Men selve programmet må utarbeides i samarbeid med fagmiljøet man er en del av. Det er også et krav til at det er en fagperson med på reisen, skjønt her kan det gis dispensasjon hvis det er grunner som tilsier det.

– Det å få litt økonomisk støtte fra instituttet til å dra på studieturer som denne er egentlig ganske gull, avslutter Henrik, før gutta haster videre til en ny dag fylt til randen med pedagogisk psykologiske problemer som skal løses.

Vil du vite mer om mulighetene for å søke støtte til studietur, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med administrativ studieleder ved IPED.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 20. sep. 2019 12:57 - Sist endret 23. sep. 2019 14:07