– For deg som vil strekke deg litt lenger og dykke litt dypere

Kan pedagogikken gjøre verden til et bedre sted? Den splitter nye mastergradsretningen i pedagogikk, "Utdanning, danning og oppvekst (UDO)", vil få studentene til å tenke annerledes og nytt om pedagogiske spørsmål.

Profilbilde av Torill Strand klipt inn i et bakgrunnsbilde fra Blindern Campus

Denne studieretningen på mastergraden i pedagogikk, "Utdanning, danning og oppvekst (UDO)" inviterer deg til å strekke deg litt lenger, dykke litt dypere og til å tenke nytt og kritisk om pedagogiske spørsmål. Torill Strand er faglig ansvarlig for studieretningen og oppfordrer studenter til å søke. Foto: Ulf Grefsgård

Gode jobbmuligheter

UDO gir gode jobbmuligheter. Det du lærer på UDO er særlig relevant for arbeid i departement, direktorat, forlag, konsulentfirma og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med pedagogiske spørsmål.

Gleder seg til oppstart

Torill Strand er faglig ansvarlig for den nye studieretningen UDO. Nå gleder hun seg til oppstart høsten 2019.

– Vi har store forventninger til oss selv som tilbyder av UDO og ikke minst til studentene som velger studieretningen. Vi har lagt sjela vår i å lage et gjennomarbeidet opplegg. Det har vært krevende, men vi har lykkes. Nå håper vi selvsagt at studentene også etterhvert vil synes det samme.

Hva lærer du på UDO?

På papiret er studiet nytt, men det bygger på gamle og veletablerte forskningstradisjoner ved instituttet.

UDO fokuserer på utdanningspolitikk, oppvekstsvilkår og etisk-politisk danning i en globalisert verden som stadig er i endring. UDO gir relevant kunnskap om - men også for - et samfunn i forandring.

– Du vil i tillegg lære deg å stille de gode spørsmålene, poengterer Strand. Du vil bli flink til å tenke analytisk, nytt og ikke minst kritisk. Og gjennom å samarbeide med noen av landets ledende pedagogiske forskere får du ikke bare trening i å tenke analytisk og stille gode spørsmål, du får også trening i å gjennomføre konkrete forskningsprosjekter som kan gi ny innsikt. I den kommende masteroppgaven oppfordres du blant annet til å sette dagsaktuelle faglige og verdimessige tema på dagsordenen, forteller hun.

Spennende og variert undervisning

UDO legger ekstra vekt på forskningsforberedende aktiviteter. Studiet kvalifiserer da også for opptak til videre forskerutdanning (doktorgrad) i pedagogikk.

– Et av særtrekkene ved undervisningen på UDO blir det vi har valgt å kalle «forskerforum». Forumet kommer til å fungere som en workshop der studenter og forskere samarbeider om å planlegge, gjennomføre, evaluere og rapportere et lite forskningsprosjekt relatert til skole, oppvekst, utdanningsforvaltning eller nasjonale og internasjonale organisasjoner. Dette er helt nytt.

– Et annet særtrekk er vektleggingen av forholdet mellom nasjonale og internasjonale problemstillinger og perspektiver. For å kunne samarbeide nært med internasjonale studenter og forskere vil et av emnene – Education, Equity and Social Justice (Utdanning, likeverd og sosial rettferdighet) – undervises på engelsk. Dette emnet kombinerer åpne forelesninger med seminargrupper. Seminarene involverer studentene i workshops, gruppearbeid, øvelser og muntlige presentasjoner.

– Det blir med andre ord arbeidsmåter der vi er ganske tett på hverandre hele tiden, påpeker Strand. Vi vet at kvalitet i høyere utdanning henger nøye sammen med slike studentsentrerte undervisningsformer, sier hun.

Oppbyggingen av UDO

Rent strukturelt vil UDO gå over fire semestre.

Det fjerde og siste semesteret vies fullt og helt til et selvstendig, vitenskapelig arbeid, dvs. masteroppgaven.

Før den tid er det mye forberedende aktivitet. Første semester kommer til å gi et solid dypdykk i pedagogiske problemstillinger knyttet til utdanning, oppvekstsvilkår og etisk-politisk danning. Men allerede i andre semester starter arbeidet med masteroppgaven. Her vil studentene gjennomføre et lite forskningsprosjekt samtidig som de lærer å drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til utdanning, likeverd og sosial rettferdighet.

I tredje semester fortsetter studentene å jobbe med masteroppgaven. Her vil de blant annet få grundig opplæring i forskningsmetode og hvordan de kan gjennomføre og rapportere et systematisk litteratursøk.

– Noe av det som tidligere har hindret studentene i å gjennomføre studiet på normert tid, har vært usikkerhet rundt masteroppgaven. Studentene har ikke helt visst hva de skulle skrive om. Og de har vært usikre på hvordan de skulle gjennomføre dette selvstendige prosjektet. Nå tar vi tyren ved hornene og gir studentene gode verktøy for å starte prosessen på et tidlig stadium, forklarer hun.

Døra er åpen

Ved å søke UDO åpnes det med andre ord opp for deltakelse i et aktivt og spennende studiemiljø, samarbeid med ledende pedagogiske forskere og læring i det å tenke annerledes og nytt om pedagogiske spørsmål. Du inviteres til å strekke deg litt lenger, dykke litt dypere og tenke analytisk, nytt og kritisk om pedagogiske spørsmål. Du vil tilegne deg avansert pedagogisk kunnskap og lære hvordan du kan bidra til produktive innovasjonsprosesser.

– Hvis dette høres greit ut, er det ingen grunn til å sitte på gjerdet, avslutter en smilende fagansvarlig.

Søknadsfrist

Frist for å søke UDO med oppstart høsten 2020, er mandag 15. april.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 20. feb. 2019 17:23 - Sist endret 23. apr. 2021 13:16