Hva kan humanistiske forskere bidra med i ustabile tider?

I en fersk kronikk i Morgenbladet argumenterer Inga Bostad og Helgard Mahrdt for at humaniora bidrar med et språk som lar oss tenke langsiktig og kritisk, bredere og dypere. Språket blir et viktig forsvarsverk i ustabile tider.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, design.

Humaniora kan fungere som forsvar mot falske nyheter og ideologiske manipulasjoner. Foto: Pixabay

Et forsvar mot falske nyheter og ideologiske manipulasjoner

Forstanden eller intellektet ønsker å forstå det vi sanser og erfarer, mens fornuften eller tenkningen ønsker å forstå dens meningsinnhold. Det handler om å sette fakta inn i en meningsfull sammenheng og å forstå det vi observerer nå, slik at vi forblir i verden og ikke trer ut av den og inn i konspirasjonsteorier og ideologier som sprer seg på internett og sosiale medier.

Humaniora i sær kan bidra til å styrke evnen til å tenke, utveksle og korrigere meninger slik at de ikke mister båndet til virkeligheten, skriver Bostad og Mahrdt.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 21. okt. 2020 14:32 - Sist endret 21. okt. 2020 15:34