Ny professor og førsteamanunensis til IPED

Åsa Mäkitalo og Ratib Lekhal har tiltrådt som henholdsvis professor og førsteamanunsis ved instituttet. 

Bilde av professor. Foto.

Åsa Makitalo er ny professor ved Institutt for pedaggoikk. Hun kommer fra stilling som professor ved Göteborgs universitet. Foto: Privat.

Fra Göteborg til Oslo

Mäkitalo kommer fra stilling som professor ved Göteborgs universitet. Hun har doktorgraden sin fra samme sted.

Mäkitalo ble dosent i pedagogikk i 2005 og professor i 2011. Hun var en av forskningslederne i Linnémiljøet LinCS fra 2006-2018, og ble i 2008 koordinator for «Styrkeområdet Lärande» ved Göteborgs universitet. I 2010 etablerte hun The University of Gothenburg LETStudio.

En av hovedninteressene hennes er hvordan kunskap organiseres og omdannes i samfunnet. Hun går inn i forskergruppa HEDWORK og skal undervise på mastergradsprogrammet Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA).

Barns læring og utvikling i skole og barnehage

Ratib Lekhal har doktorgraden sin fra IPED. Han har tidligere jobbet ved Nasjonalt folkehelse Institutt, Høyskolen i Innlandet og Handelshøyskolen BI.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, hake, øyenbryn.
Ratib Lekhal. Foto: Privat

De siste årene har Lekhal hatt fagansvar for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager og etterutdanning for pedagogiske ledere. Lekhal jobber fortiden med tre store forskningsprosjekter; «Trygg før tre», «MoBaKinder» «Språksterk 1-6» Hans forskningen er i stor gard fokusert på hvilke faktorer ved barnehager og skoler som påvirker barns læring og utvikling.

Lekahl går inn i forskergruppa TextDIM og kommer til å undervise i pedagogisk psykologi både på bachelor og på mastergradsnivå.

Vi ønsker Åsa og Ratib velkommen til instituttet.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 14. sep. 2020 15:51 - Sist endret 14. sep. 2020 15:53