Aktuelle saker - Side 4

Publisert 15. okt. 2013 16:52

Arild Boman jobber hardt for at UiO`s og fagmiljøenes historie ikke skal forsvinne. Nå har han gått på skattejakt i UiO og NRK arkiver og lagd jubileumsfilmen til SV fakultetets 50 års jubilieum.

Publisert 16. mai 2013 16:35

Høsten 2013 tilbyr Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia for første gang Master i pedagogikk, studieretningen Kommunikasjon, design og læring. Studiet er et resultat av InterMedia-senterets fusjon med Pedagogisk forskningsinstitutt og viderefører InterMedias 15-årige utvikling av det tverrfaglige feltet IKT & læring. Det er i tillegg utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 26. mars 2013 15:23

- Hvis universitetet skal utvikle seg som forsknings- og utdanningsinstitusjon, er det avhengig av god undervisning. Vinneren av UV fakultetets undervisningspris for 2012, Kamil Øzerk, ber alle om å ta undervisningen på største alvor.

Publisert 21. mars 2013 16:53

Professor i pedagogisk filosofi ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Hansjörg Hohr, er tildelt Ahlström- prisen 2013 for sin fremragende artikkel "Aesthetic quality in scientific experience. The problem of reference in John Dewey`s aesthetics".  

Publisert 20. mars 2013 16:13

UV-fakultetets innsats på "åpen dag" slo an blant elever fra videregående skole.

Publisert 26. okt. 2012 14:00

Pedagogisk forskningsinstitutts minneord ved bisettelsen 26. oktober 2012

Publisert 25. sep. 2012 10:45

Helgen 21.- 22. september ble Universitetsplassen omvandlet til en markedsplass for spenstig forskningsformidling.

Publisert 17. sep. 2012 10:46

Amanda Fuhre Myhre (15) er ei modig jente. Glødende opptatt av pedagogikk, og med Pedagogisk forskningsinstitutt som førstevalg da elevene skulle velge seg ut en bedrift de ville besøke.

Publisert 7. sep. 2012 10:35

Den nye nettportalen sansetap.no bør bli en kilde til kunnskap og inspirasjon for studenter og vitenskapelig ansatte innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Publisert 15. aug. 2012 12:53

Arbeidsmarked for nyutdannede pedagoger er bra. Pedagoger sitter på genuin praksisnær kunnskap som samfunnet etterspør. Vi har snakket med fire nyeksaminerte mastergradsstudenter fra "Kunnskap, utdanning og læring" (KUL). Veien fra studiet til gode jobber har vært kort.

Publisert 16. mai 2012 14:20

Anbefalingsverdig- sier Kjerstin Eek Jensen etter hjemkomsten fra Erasmus Staff Training Week ved University of Nottingham

Publisert 29. mars 2012 16:55

For tredje gang har NHOs kompetanseavdeling tatt imot praksisstudenter fra Pedagogisk forskningsinstitutt. Kirsti Ekern Skaar og Emily Henriksen Fossen har fulgt ulike aktiviteter i NHO i fem uker.

Publisert 23. mars 2012 15:22

Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk, kalt Humstud, ble opprettet for å styrke og synliggjøre pedagogisk filosofi og historie. 

Publisert 9. jan. 2012 16:06

Å øke forståelsen av det estetiske som erfaringsform er Hansjörg Hohrs sentrale forskningsspørsmål. Det estetiske er for ham det avgjørende medium for å bli klok på verden og seg selv på.  

Publisert 19. des. 2011 16:55

Frisettes individene gjennom kunnskap og sosialisering i utdanningsinstitusjonene, eller bidrar  institusjonaliseringen til innesperring og overdreven disiplinering?

Publisert 19. des. 2011 11:37

Årets pris for fremragende undervisning ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet gikk til Finn Hjardemaal. 

Publisert 8. des. 2011 10:22

Kunnskapskanalen er et unikt samarbeid om forskningsformidling som har sendeflate på NRK. Denne innsatsen ble nylig hedret med UV-fakultetets pris for fremragende formidling.

 

Publisert 8. des. 2011 10:22

På årets Forskningstorg 24-25 september kunne publikum bli bedre kjent med ny forskning om pedagogisk design og bruk av berøringsteknologi.

Publisert 17. nov. 2011 14:44

Nå foreligger tall som viser at studiepoengsproduksjonen øker på innføringsemnene UTVIT1100 og UTVIT1500. Studentene er meget fornøyde med både arbeidskrav og seminarer. Dette bunner i et langsiktig utviklingsarbeid og en god fagstruktur for seminartilbudet under overskriften: Faglig introduksjon,- fordypning og -integrasjon.

Publisert 10. nov. 2011 12:42

To mastergradsstudenter fra Pedagogisk forskningsinstitutt har i fem uker skygget NHOs kompetanseavdeling.

Publisert 12. mai 2011 09:34

Vitenskapsbutikken har nå fått inn nye spennende prosjekter du som masterstudent kan knytte deg til.

Publisert 3. mai 2011 13:12

The European Science Foundation har valgt å legge en av sine "Exploratory workshops" til Pedagogisk forskningsinstitutt. - En hyggelig anerkjennelse av fagmiljøet ved instituttet, sier Monika Nerland, en av initiativtakerne til workshopen som arrangeres denne uken.

Publisert 19. apr. 2011 16:05

Forskergruppa HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and Knowledge cultures) har satt igang et treårig prosjekt med fokus på høyere utdanning og forskning i Vest-Balkan regionen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom NorGlobal programmet.

Publisert 12. apr. 2011 14:28

Praksis er en viktig del av masterstudiene i Pedagogikk. Praksisen gir studentene nyttige koplinger mellom fag og arbeidsliv.

Publisert 21. des. 2010 15:18

Pedagogisk forskningsinstitutt søker etter seminarledere til UVEXFAC våren 2011.