Aktuelle saker - Side 4

Publisert 27. jan. 2014 13:42

Lyst på noe sosialt og faglig interessant? Institutt for pedagogikk lyser ut midler til studentledet tur nå.

Published Jan. 20, 2014 5:21 PM

Filipa de Sousa har observert bruk av spillet "The Walking Dead" ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen som pilot til sin PhD studie. NRK Hordaland var også tilstede.

Publisert 13. jan. 2014 16:30

Christian Beck har forsket på hjemmeundervisning i over 20 år. «Reaksjonær»-spøkelset har han blitt vant til å leve med, men for Christian er det ønsket om frihet som driver ham.  - Vi er i ferd med å miste noe grunnleggende viktig i dagens skole.

Publisert 25. nov. 2013 15:49

Einar Høigård var en av nestorene i norsk pedagogikk. Hans kamp mot nasifiseringen av skolen ledet til hans tidlige bortgang i en alder av bare 36 år (1907- 1943). Nå, 70 år etter, minner vi ham som en av de store.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Hilde Opdal og Ingvild Ovell har hatt fem uker praksis hos NHO. - Det er synd å dra nå, sier mastergradsstudentene i pedagogikk

Publisert 28. okt. 2013 17:07

Boka "Skolefronten - en historie om Einar Høigård og kampen mot nazifiseringen av det norske utdaningsystemet 1940 - 1945, er på beddingen. 29. november kommer forfatteren, Vegard Kvam, til instituttet for å snakke om boka, og det vil vil bli avduking av en minneplate i Helga Engs hus med  rektor til stede.

Publisert 15. okt. 2013 16:52

Arild Boman jobber hardt for at UiO`s og fagmiljøenes historie ikke skal forsvinne. Nå har han gått på skattejakt i UiO og NRK arkiver og lagd jubileumsfilmen til SV fakultetets 50 års jubilieum.

Publisert 16. mai 2013 16:35

Høsten 2013 tilbyr Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia for første gang Master i pedagogikk, studieretningen Kommunikasjon, design og læring. Studiet er et resultat av InterMedia-senterets fusjon med Pedagogisk forskningsinstitutt og viderefører InterMedias 15-årige utvikling av det tverrfaglige feltet IKT & læring. Det er i tillegg utviklet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 26. mars 2013 15:23

- Hvis universitetet skal utvikle seg som forsknings- og utdanningsinstitusjon, er det avhengig av god undervisning. Vinneren av UV fakultetets undervisningspris for 2012, Kamil Øzerk, ber alle om å ta undervisningen på største alvor.

Publisert 21. mars 2013 16:53

Professor i pedagogisk filosofi ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, Hansjörg Hohr, er tildelt Ahlström- prisen 2013 for sin fremragende artikkel "Aesthetic quality in scientific experience. The problem of reference in John Dewey`s aesthetics".  

Publisert 20. mars 2013 16:13

UV-fakultetets innsats på "åpen dag" slo an blant elever fra videregående skole.

Publisert 26. okt. 2012 14:00

Pedagogisk forskningsinstitutts minneord ved bisettelsen 26. oktober 2012

Publisert 25. sep. 2012 10:45

Helgen 21.- 22. september ble Universitetsplassen omvandlet til en markedsplass for spenstig forskningsformidling.

Publisert 17. sep. 2012 10:46

Amanda Fuhre Myhre (15) er ei modig jente. Glødende opptatt av pedagogikk, og med Pedagogisk forskningsinstitutt som førstevalg da elevene skulle velge seg ut en bedrift de ville besøke.

Publisert 7. sep. 2012 10:35

Den nye nettportalen sansetap.no bør bli en kilde til kunnskap og inspirasjon for studenter og vitenskapelig ansatte innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Publisert 15. aug. 2012 12:53

Arbeidsmarked for nyutdannede pedagoger er bra. Pedagoger sitter på genuin praksisnær kunnskap som samfunnet etterspør. Vi har snakket med fire nyeksaminerte mastergradsstudenter fra "Kunnskap, utdanning og læring" (KUL). Veien fra studiet til gode jobber har vært kort.

Publisert 16. mai 2012 14:20

Anbefalingsverdig- sier Kjerstin Eek Jensen etter hjemkomsten fra Erasmus Staff Training Week ved University of Nottingham

Publisert 29. mars 2012 16:55

For tredje gang har NHOs kompetanseavdeling tatt imot praksisstudenter fra Pedagogisk forskningsinstitutt. Kirsti Ekern Skaar og Emily Henriksen Fossen har fulgt ulike aktiviteter i NHO i fem uker.

Publisert 23. mars 2012 15:22

Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk, kalt Humstud, ble opprettet for å styrke og synliggjøre pedagogisk filosofi og historie. 

Publisert 9. jan. 2012 16:06

Å øke forståelsen av det estetiske som erfaringsform er Hansjörg Hohrs sentrale forskningsspørsmål. Det estetiske er for ham det avgjørende medium for å bli klok på verden og seg selv på.  

Publisert 19. des. 2011 16:55

Frisettes individene gjennom kunnskap og sosialisering i utdanningsinstitusjonene, eller bidrar  institusjonaliseringen til innesperring og overdreven disiplinering?

Publisert 19. des. 2011 11:37

Årets pris for fremragende undervisning ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet gikk til Finn Hjardemaal. 

Publisert 8. des. 2011 10:22

Kunnskapskanalen er et unikt samarbeid om forskningsformidling som har sendeflate på NRK. Denne innsatsen ble nylig hedret med UV-fakultetets pris for fremragende formidling.

 

Publisert 8. des. 2011 10:22

På årets Forskningstorg 24-25 september kunne publikum bli bedre kjent med ny forskning om pedagogisk design og bruk av berøringsteknologi.

Publisert 17. nov. 2011 14:44

Nå foreligger tall som viser at studiepoengsproduksjonen øker på innføringsemnene UTVIT1100 og UTVIT1500. Studentene er meget fornøyde med både arbeidskrav og seminarer. Dette bunner i et langsiktig utviklingsarbeid og en god fagstruktur for seminartilbudet under overskriften: Faglig introduksjon,- fordypning og -integrasjon.