Aktuelle saker - Side 5

Publisert 10. nov. 2011 12:42

To mastergradsstudenter fra Pedagogisk forskningsinstitutt har i fem uker skygget NHOs kompetanseavdeling.

Publisert 12. mai 2011 09:34

Vitenskapsbutikken har nå fått inn nye spennende prosjekter du som masterstudent kan knytte deg til.

Publisert 3. mai 2011 13:12

The European Science Foundation har valgt å legge en av sine "Exploratory workshops" til Pedagogisk forskningsinstitutt. - En hyggelig anerkjennelse av fagmiljøet ved instituttet, sier Monika Nerland, en av initiativtakerne til workshopen som arrangeres denne uken.

Publisert 19. apr. 2011 16:05

Forskergruppa HEIK (Higher Education: Institutional dynamics and Knowledge cultures) har satt igang et treårig prosjekt med fokus på høyere utdanning og forskning i Vest-Balkan regionen. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom NorGlobal programmet.

Publisert 12. apr. 2011 14:28

Praksis er en viktig del av masterstudiene i Pedagogikk. Praksisen gir studentene nyttige koplinger mellom fag og arbeidsliv.

Publisert 21. des. 2010 15:18

Pedagogisk forskningsinstitutt søker etter seminarledere til UVEXFAC våren 2011.

Publisert 20. des. 2010 14:25

Førsteamanuensis Christian Beck står bak en akademisk nyskapning når han lanserer det han kaller for en "maktkritisk tankesmie på grensen mellom undersøkende journalistikk og kritisk samfunnsforskning" i samarbeid med student og skribent Toby Haugen.  

Publisert 26. nov. 2010 13:35

"Eg er glad for at vi har fått på plass eit godt og kompetent styre for Norsk Språkråd", seier statsråd Anniken Huitfeldt 

Publisert 9. nov. 2010 17:51

Å bli en aktiv bidragsyter i diskusjonen om hvordan studiekvalitet kan utvikles mer systematisk ved universitetet, er èn av tingene Bjørn Stensaker ser frem i mot.

Publisert 31. okt. 2010 13:53

InterMedia samarbeider med NRK Kunnskapskanalen, Kulturådet og andre institusjoner for å sikre tidligere tiders videoopptak og andre elektroniske medier en plass i framtida.

Publisert 26. okt. 2010 12:41

Produksjonsmiljøet ved InterMedia har i samarbeid med UiO’s informasjonsavdeling laget en kortfilm om universitetet. Filmen gir blant annet visuelle inntrykk av hverdagen for studenter og forskere og viser frem et utvalg av unike forskningsbidrag ved universitetet.

Publisert 26. okt. 2010 12:39

Den 1. januar gikk professor Sten Ludvigsen av som senterleder ved InterMedia etter fem år i en krevende rolle. Sten er en internasjonal profil innenfor digital læring og har et stort kontaktnett som har vært svært viktig i UV-fakultetets internasjonaliseringsarbeid.

Publisert 26. okt. 2010 12:35

– Ved InterMedia kommer jeg faglig til kjernen i mine forskningsinteresser. Jeg har jobbet med medieteknologi siden 1984, forteller Per Hetland. Med seg til InterMedia har han også en lang erfaring i kunnskapsledelse.

Publisert 20. okt. 2010 14:15

Universitetet i Oslo er med i et unikt samarbeid om forskningsformidling som har sendeflate på NRK. Og nå er NRK interessert i å utvide samarbeidet.