2011

Tidligere

Tid og sted: 11. nov. 2011 13:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tid og sted: 9. nov. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

"Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning" er ett av resultatene fra den Forskningsrådsfinansierte nasjonale forskerskolen "Humaniorastudier i pedagogikk". I boka presenterer åtte medlemmer seg med artikler relatert til sine dr.gradsprosjekter.

Tid og sted: 28. sep. 2011 14:3015:30, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Aud Storflor avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Når er en samtale en fortelling, og når er den det ikke?"

Tid og sted: 22. sep. 2011 10:0012:00, Auditorium 3, HE

Fagutvalget ved PFI holder sitt årlige arrangement der studenter får møte pedagoger og høre om hvordan de bruker sin fagkompetanse i arbeidslivet.

Tid og sted: 21. sep. 2011 13:0014:00, U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Michelle Storakeren avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale medier i skolen som institusjon; muligheter og utfordringer "

Tid og sted: 20. sep. 2011 14:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus, Blindern

Hannah Arendt (1906–1975) er en av vår tids mest utfordrende og originale tenkere. Nå lanseres den første artikkelsamlingen om Hannah Arendt på norsk 

Tid og sted: 13. sep. 2011 14:0017:00, Helga Engs hus, rom 231

Humaniora studier i pedagogikk arrangerer åpent seminar tirsdag 13. sept. kl 1400 – 1700 med tema "Danning etter 22. juli".

Tid og sted: 13. sep. 2011 14:0015:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Hedda Berntsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kan barn sosialiseres til frihet?"

Tid og sted: 31. aug. 2011 14:1515:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Nora Pahesha Mahendran avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kulturmøter som preger ungdomstida for jenter med tamilske innvandrerforeldre fra Sri Lanka. ".  

Tid og sted: 31. aug. 2011 09:4511:00, Rom U29 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Vibeke Bugge avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En kritisk analyse av forskning på samsvaret mellom selvvurdering og opplevelse av skolekontekst".  

Tid og sted: 30. aug. 2011 15:0016:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Silje Kristine Gloppen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hvordan sammenhenger mellom makroprosesser og mikroprosesser gir inntak til å forstå frafall i videregående skole. Redegjørelsen skal også omfatte en drøfting av forholdet mellom klassiske sosiologiske reproduksjonsteorier og nyere nevrobiologiske teorier om motivasjon".  

Tid og sted: 30. aug. 2011 09:1510:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kjetil Horn Hogstad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mary Midgleys bidrag til et pedagogisk danningsbegrep".  

Tid og sted: 29. aug. 2011 10:0011:00, Rom 494 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Anders Menka-Eide avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "I motsetning til hva som skjedd i andre land, har ikke rekrutteringen av menn til barnehagene i Norge stoppet opp, til tross for Bjugnsaken. Diskuter." 

Tid og sted: 29. aug. 2011 10:0011:00, Rom 495 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marit Loftsgarden avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvilke betydning har motivasjons psykologisk forskning for forståelsen av klimakrisen og hvordan kan dette brukes til å bekjempe den".

Tid og sted: 25. aug. 2011 10:1512:00, Auditorium 2

Har du spørsmål tilknyttet masteroppgaven? Delta for å vite mer om våre forskningsseminar, vitenskapsbutikken, veiledertildeling, med mer..!

Tid og sted: 22. aug. 2011 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kathrine Gilbert avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft trenerrollens ulike sider."  

Tid og sted: 22. aug. 2011 10:0011:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marlene Sofi Fredriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Redegjør for sosiale relasjoners betydning for resiliens".

Tid og sted: 22. aug. 2011 10:0011:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristian Ruud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft forholdet mellom identitets- og rollebegrepet i relasjon til ungdoms bruk av Facebook.".  

Tid og sted: 19. aug. 2011 12:1513:00, Rom 595 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ellen Rognerud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan A. Hoëms og P. Bourdieus teorier brukes til å forklare hvordan samfunnsrammer gir ulike utdanningsvalg for ulike elevgrupper?"

Tid og sted: 15. aug. 2011 14:0015:00, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Iselin Viggen Opsahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Selvbestemmelsesteori: prinsipper og muligheter".  

Tid og sted: 12. aug. 2011 14:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudentene Victoria Elise Olsen og Mari Hustad Sandøy har skrevet masteroppgave sammen og avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesninger over hvert sitt oppgitte emne.

Olsen (kl.14.00): Har gruppestørrelse og størrelse på barnehagen noen betydning for ettåringen når det gjelder omsorg, læring og medvirkning?

Sandøy (kl.14.30): I hvilken grad kan barnehagen ivareta ettåringens behov for voksenkontakt?

Tid og sted: 16. juni 2011 09:15, Rom 595 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lisabeth Carson avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Forskerens bruk av pedagogikkfjerne teorier (som jobbanalyse og retorikk) – utfordringer og muligheter".    

Tid og sted: 16. juni 2011 09:15, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristin Helene Oftedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Den estetiske erfaringens danningspotensial og den kulturelle skolesekken".    

Tid og sted: 14. juni 2011 13:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tor Rune Mandt avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Formell og uformell sosialisering i Hoëm (1978), Hoëm (2010) og Mandt (2011)".    

Tid og sted: 14. juni 2011 12:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elna Thurmann-Nielsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mat og måltider i barnehagen: Mulige forklaringer på manglende samsvar mellom formulerte intensjoner og praktiske realiteter. Drøft tiltak som kan forbedre samsvaret  mellom formuleringsplanet og realiseringsplanet".