2011 - Side 2

Tid og sted: 8. juni 2011 14:15, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Patricia Mantilla Rinvik avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Utfordringer i gjennomføring og analyse av intervjuer, spesielt i et prosjekt om alfabetisering i Ecuador".    

Tid og sted: 1. juni 2011 12:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Tore Svestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft hovedfunn i lys av teori om kjønn og identitet".   

Tid og sted: 17. mars 2011 14:1517:00, Rom U35 Helga Engs hus

Forskergruppen Humstud er ute med ny bok.

Tid og sted: 10. feb. 2011 10:0011:00, U31

Masterstudent Christine Nybraaten Colstrup holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk.

Tid og sted: 21. jan. 2011 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Masterstudent Anders Nordahl Hansen holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk. Tema for forelesningen er: Relasjoner mellom felles oppmerksomhet, språk og sosial atferd.