Studentforelesning Anders Nordahl Hansen

Masterstudent Anders Nordahl Hansen holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk. Tema for forelesningen er: Relasjoner mellom felles oppmerksomhet, språk og sosial atferd.

Nordahl Hansens masteroppgave har tittelen "Joint engagement in Children with Autism- Assessment of children with autism in free-play with mothers and preschool teachers"

Publisert 20. jan. 2011 12:37 - Sist endret 3. juni 2011 10:09