Studentforelesning ved Christine Nybraaten Colstrup

Masterstudent Christine Nybraaten Colstrup holder forelesning over oppgitt tema som avslutning på sitt arbeid med masteroppgaven på masterprogrammet i pedagogikk.

Tema for forelesningen er:

"Deltaker eller mottaker-  en drøfting av sammenhengen mellom og kombinasjonen av individuelle handlinger og sosiale strukturer i samfunnet."

Nybraaten Colstrups masteroppgave har tittelen: "Arbeid med vold i nære relasjoner - mellom det offentlige og offeret."

Publisert 3. feb. 2011 15:09 - Sist endret 3. juni 2011 10:08