Boklansering: "Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt."

Hannah Arendt (1906–1975) er en av vår tids mest utfordrende og originale tenkere. Nå lanseres den første artikkelsamlingen om Hannah Arendt på norsk 

Foto: Tapir akademisk forlag

Innlegg ved

 • Lene Auestad og Helgard Mahrdt (bokens red.)
 • Elin Svenneby
 • Bernt Hagtvet

Bokens innhold

 • Innledning. Lene Auestad og Helgard Mahrdt
 • Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori. Vibeke Erichsen
 • Pluralitet og menneskeverd. Lene Auestad
 • Arendts analyse av ‘det sosiale’ – et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag? Arne Johan Vetlesen
 • Politikkens autonomi – en revurdering. Dana Villa
 • Hannah Arendt om frihet eller en ‘ny statsvitenskap’. Helgard Mahrdt
 • Uwe Johnson og Hannah Arendt. Bernd Neumann
 • Om å bruke hodet. Elin Svenneby

Om boken

Hannah Arendt (1906–1975) er en av vår tids mest utfordrende og originale tenkere. Som politisk teoretiker og filosof satte hun seg som mål å forstå meningen med hendelsene som både omgav henne og rammet henne i samtiden. Hennes erfaring av tradisjonenssammenbrudd og det moralske og politiske kollaps i det 20. århundre fikk henne til å postulere nødvendigheten av en uavhengig tenkning, “thinking without bannisters”. Denne aktiviteten preger skriftene hennes på en måte som ansporer lesere til å tenke videre med og mot Arendt om de ulike temaene hun berører.

Denne artikkelsamlingen, den første om Hannah Arendt på norsk, har som mål å gi et bilde av Arendt-forskningen i Norge i dag, og samtidig fremvise bredden i Arendts forfatterskap. Boken er redigert av Lene Auestad og Helgard Mahrdt.

Arrangører

Pedagogisk forskningsinstitutt og Tapir akademisk forlag

 

Publisert 12. sep. 2011 15:23 - Sist endret 3. juni 2015 16:47