Boklansering "Humaniorastudier i pedagogikk"

Forskergruppen Humstud er ute med ny bok.

Forskergruppen Humstud ved Det utdanningsvitenskapelige fakutlet har kommet ut med en ny bok som de har valgt å kalle "Humaniorastudier i pedagogikk". Boka illustererer i stor grad av hva slags emner denne forskergruppa jobber med.

Program

Tone Kvernbekk (red): innleder om boka
Even A. Øvald, forlagsredaktør: innledning
Ingerid Straume: presenterer sitt kapittel
Moira von Wright: presenterer sitt kapittel
Harald Jarning: kommentar

Diskusjon, spørsmål.

Publisert 15. mars 2011 11:15 - Sist endret 17. juni 2013 16:44