Boklansering: "Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning"

"Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning" er ett av resultatene fra den Forskningsrådsfinansierte nasjonale forskerskolen "Humaniorastudier i pedagogikk". I boka presenterer åtte medlemmer seg med artikler relatert til sine dr.gradsprosjekter.

Foto: Fagbokforlaget

Program 

Innledning ved bokas redaktører, Lars Løvlie og Tone Kvernbekk

Presentasjon av utvalgte kapitler fra boka

  • Ulf Gomnæs
  • Karine Sand Gjersøe
  • Turid Løyte Hansen

Kommentar

  • Hansjörg Hohr

Champagne for de tilstedeværende 

Om boka

Forlagets beskrivelse

 

Publisert 2. nov. 2011 14:39 - Sist endret 2. nov. 2011 16:39