Studentforelesning: Vibeke Bugge

Mastergradsstudent Vibeke Bugge avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En kritisk analyse av forskning på samsvaret mellom selvvurdering og opplevelse av skolekontekst".  

Tittel på masteroppgaven:

Selvvurdering i skolekonteksten 

Publisert 24. aug. 2011 13:59 - Sist endret 24. aug. 2011 13:59