Studentforelesning: Lisabeth Carson

Mastergradsstudent Lisabeth Carson avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Forskerens bruk av pedagogikkfjerne teorier (som jobbanalyse og retorikk) – utfordringer og muligheter".    

Tittel på masteroppgaven

"Læreren – oppgaver, kvalifikasjoner og utdanning"

Publisert 9. juni 2011 14:57