Studentforelesning: Anders Menka-Eide

Mastergradsstudent Anders Menka-Eide avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "I motsetning til hva som skjedd i andre land, har ikke rekrutteringen av menn til barnehagene i Norge stoppet opp, til tross for Bjugnsaken. Diskuter." 

Tittel på masteroppgaven:

”Du skal holde din sti ren…” - En kvalitativ undersøkelse av menns forholdsregler for å unngå mistenkeliggjøring for seksuelle overgrep i barnehagen 

Publisert 22. aug. 2011 14:55