Studentforelesning: Marlene Sofi Fredriksen

Mastergradsstudent Marlene Sofi Fredriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Redegjør for sosiale relasjoners betydning for resiliens".

Tittel på masteroppgaven:

"Mot alle odds" - en intervjustudie av resiliente unge voksne.

Publisert 15. aug. 2011 12:44 - Sist endret 15. aug. 2011 12:48