Studentforelesning: Silje Kristine Gloppen

Mastergradsstudent Silje Kristine Gloppen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hvordan sammenhenger mellom makroprosesser og mikroprosesser gir inntak til å forstå frafall i videregående skole. Redegjørelsen skal også omfatte en drøfting av forholdet mellom klassiske sosiologiske reproduksjonsteorier og nyere nevrobiologiske teorier om motivasjon".  

Tittel på masteroppgaven:

Helhetsperspektiver på frafall i skolen – Global makt – lokal avmakt?  

Publisert 23. aug. 2011 15:35 - Sist endret 23. aug. 2011 15:39