Studentforelesning: Kjetil Horn Hogstad

Mastergradsstudent Kjetil Horn Hogstad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Mary Midgleys bidrag til et pedagogisk danningsbegrep".  

Tittel på masteroppgaven:

Mot et naturalistisk-Holistisk danningsbegrep 

Publisert 23. aug. 2011 15:39