Studentforelesning: Marit Loftsgarden

Mastergradsstudent Marit Loftsgarden avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvilke betydning har motivasjons psykologisk forskning for forståelsen av klimakrisen og hvordan kan dette brukes til å bekjempe den".

Tittel på masteroppgaven:

”Ja, tænke det; ønske det; ville det med – men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!” – Motivasjonspsykologiske perspektiver på klimakrisen 

Publisert 22. aug. 2011 14:57 - Sist endret 22. aug. 2011 14:59