Studentforelesning: Nora Pahesha Mahendran

Mastergradsstudent Nora Pahesha Mahendran avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kulturmøter som preger ungdomstida for jenter med tamilske innvandrerforeldre fra Sri Lanka. ".  

Tittel på masteroppgaven:

Fører utdanning til integrering? – en empirisk studie av tamilske jenter i høyere utdanning

Publisert 24. aug. 2011 14:16 - Sist endret 24. aug. 2011 14:16