Studentforelesning: Tor Rune Mandt

Mastergradsstudent Tor Rune Mandt avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Formell og uformell sosialisering i Hoëm (1978), Hoëm (2010) og Mandt (2011)".    

Tittel på masteroppgaven

"Forbrukerpedagogikk – En analyse av forbrukerkulturens formelle sosialisering"

Publisert 7. juni 2011 16:57 - Sist endret 7. juni 2011 16:59