Studentforelesning: Kristin Helene Oftedal

Mastergradsstudent Kristin Helene Oftedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Den estetiske erfaringens danningspotensial og den kulturelle skolesekken".    

Tittel på masteroppgaven

"Estetisk erfaring – Et pedagogisk-filosofisk studie av kunstens danningspotensial"

Publisert 9. juni 2011 15:02